INTERREG project ‘Grenzeloze Toeristische Innovatie’ ondanks twee coronajaren succesvol afgerond

De Duitse markt net aan de andere kant van de grens biedt volop kansen voor toeristische bedrijven uit Oost-Nederland. Om dit potentieel te benutten, ondersteunde de EUREGIO in nauwe samenwerking met de Regionale Bureaus van Toerisme in Gelderland en Overijssel meer dan 130 midden- en kleinbedrijven in het kader van het EU-INTERREG project ‘Grenzeloze Toeristische Innovatie 2 (GTI2)’ dat nu na turbulente drieënhalf jaar looptijd eindigt. Zowel het aantal Duitse gasten als het aantal overnachtingen is weer nagenoeg op het niveau van voor corona (stand november 2022).

Het doel van het project was het uitbouwen van grensoverschrijdende samenwerkingen, de regio’s in Overijssel en Gelderland promoten als ‘das andere Holland’ in de aangrenzende deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, nieuwe producten ontwikkelen en ondernemers ondersteunen bij Duitstalige marktbewerking. Toeristische bedrijven en organisaties in het projectgebied ontvingen inhoudelijke en financiële ondersteuning voor het bereiken en ontvangen van bezoekers uit het betreffende buurland. In samenwerking met de regionale projectpartners Achterhoek Toerisme, Bureau Toerisme, Toerisme Veluwe, Arnhem Nijmegen en Marketing Oost is in 3,5 jaar een programma doorgevoerd dat bestond uit het verkrijgen en delen van kennis en data over de toeristische buurlandmarkt, verbeteren van het toeristisch aanbod voor bezoekers uit het buurland en het uitvoeren van promotiecampagnes. Er werd veel samengewerkt met influencers die werden uitgenodigd zelf te ervaren hoe leuk een dagje uit en vakantie in het Duits-Nederlandse grensgebied is. Niet ‘wij van WC-eend, promoten WC-eend’, maar juist ervaringsberichten vanuit de doelgroepen zelf. De middelen werden vooral ingezet in afwijkende vakantieperiodes en feestdagen die wel in Duitsland bestaan, maar niet in Nederland.

De twee coronajaren hebben uiteraard grote invloed gehad op het project en het grensoverschrijdende toeristisch bezoek naar elkaars buurland. Als gevolg van de coronamaatregelen kreeg de gehele reisbranche te maken met een sterke daling van internationale bezoekers. Gelukkig is er een duidelijk herstel vanaf 2022. Toch ligt het aantal Duitse gasten in Overijssel de periode januari tot en met september 2022 nog 15% onder het niveau van dezelfde periode in 2019. In Gelderland blijft het aantal Duitse gasten nog ongeveer 12% achter bij dezelfde periode in 2019. Kanttekening die daarbij gemaakt moet worden is dat 2019 voor zowel Gelderland als Overijssel een uitzonderlijk goed jaar was.

In verband met Covid-19 heeft het GTI 2 INTERREG-project een half jaar verlenging van het einde van de oorspronkelijke looptijd in juni 2022 tot december 2022. Een grote uitdaging om twee jaar achterstand in een half jaar in te halen. In 2022 heeft het project GTI2 zich vooral toegespitst op het inspireren van Nederlandse en Duitse doelgroepen het buurland voor dagjes uit en vakanties te bezoeken. De marketingcampagnes van “Geheim over de grens” en “Das andere Holland” draaiden vanaf maart 2022 weer op volle toeren en ondernemers richtten zich weer steeds meer op de buurlandmarkt. Bovendien werden ze digitaal bijgestaan met behulp van videoconferenties, online trainingen en een e-learningplatform. Ondernemers en organisaties werden op maat ondersteund in de kwaliteitsverbetering van hun eigen digitale kanalen voor de bezoekers uit het buurland. Ook was er een regelmatige afstemming en uitwisseling van kennis tussen de toeristische kennis- en onderzoeksinstituten in Nederland, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en alle projectpartners.

Samen met de regionale toeristische organisaties is het gelukt bedrijven kennis te verschaffen over de buurlandmarkt, barrières te slechten en het aantal bezoekers uit het buurland langzaam weer te laten groeien.

Tevens is onderzocht hoe de grensoverschrijdende samenwerking binnen de vrijetijdssector in de EUREGIO na afloop van het INTERREG V project GTI2 verder vorm kan worden gegeven. Vast is komen te staan dat de regionale stakeholders en projectpartners de promotionele samenwerking in de campagnes ‘Geheim over de grens’ en ‘das andere Holland’ willen voortzetten.

De projecten ‘Grenzeloze Toeristische Innovatie’ en ‘Grenzeloze Toeristische Innovatie 2’ werden in het kader van het INTERREG V A programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het ‘Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung’, het Ministerie van Economische Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de provincies Overijssel en Gelderland.

Downloads

Das Andere Holland - Infopgraphic 2019-2022 - Deel 1 Download
Das Andere Holland - Infopgraphic 2019-2022 - Deel 2 Download
Persbericht GTI2 Netwerkbijeenkomst Citymarketing Organisaties In Enschede © EUREGIO

Medewerkers citymarketing organisaties in EUREGIO-gebied bezoeken elkaar wisselen kennis uit. © Enschede Promotie

Persbericht GTI2 Vakantieparken In EUREGIO Gebied Bezoeken Elkaar En Wisselen Kennis Uit 2 © EUREGIO

Vakantieparken in EUREGIO-gebied bezoeken elkaar en wisselen kennis uit. © EUREGIO