Heeft u een idee voor een grensoverschrijdend ontmoetingsproject?

Ook een idee voor een grensoverschrijdende activiteit? Informeer vandaag nog over de financieringsmogelijkheden bij het EUREGIO-kaderprojectteam.

Aangezien het INTERREG VA-kaderproject voor het EUREGIO-gebied is verlengd tot eind 2022, kunnen met name zogenaamde mini- of grensoverschrijdende ontmoetingsprojecten nog steeds in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 1.000,00 uit EU-middelen (nadat aan de relevante criteria is voldaan), zolang de subsidiepot niet is opgebruikt.