Grote vreugde op de Grenslandconferentie 2023 in Nijmegen

Grote vreugde bij de EUREGIO! Met het jongeren-platform “EUREGIO Youth” heeft de oudste Euregio van Europa de Grenslandpreis 2023 gewonnen. Het project, dat al veel aandacht heeft getrokken, won van zeer sterke concurrenten. Aan de prijs is een bedrag van 5000 euro verbonden, dat direct naar het jongerenwerk van de EUREGIO in Gronau/Glanerbrug gaat.

De prijs werd uitgereikt op de 5e editie van de Grenslandconferentie, die afgelopen woensdag (6 december) plaatsvond in Nijmegen in de euregio rijn-waal. De dag stond in het teken van grensoverschrijdende samenwerking tussen de Nederland-Duitse Euregio’s, het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW). Hoogtepunt van de conferentie, naast de uitreiking van de Grenslandprijs, was de vaststelling van de Grenslandagenda voor het komende jaar.

Grenslandagenda
Ook dit jaar was de EUREGIO op de Grenslandconferentie aanwezig. Zo nam directeur-bestuurder Christoph Almering deel aan het bestuurlijk overleg met Minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge, Europaminister van NRW Nathanael Liminski, Commissarissen van de Koning Andries Heidema (Overijssel), Henri Lenferink (Gelderland) en Emile Roemer (Limburg), en de voorzitters van de Nederlands-Duitse Euregio’s in NRW. In het bestuurlijk overleg is de Grenslandagenda vastgesteld. Hierin zijn een vijftal concrete doelen opgenomen waar de deelnemers zich in het komende jaar in het bijzonder voor willen inzetten. Dit zijn:

  1. Contactpunten voor euregionaal onderwijs
  2. Euregioprofielscholen
  3. GrensInfoPunten (GIPs)
  4. Grensoverschrijdende inzet van Nederlandse en Duitse ambulances
  5. Oprichten liaisonnetwerk voor grensoverschrijdende rampenbestrijding

Directeur-bestuurder Christoph Almering: “Wij verheugen ons dat we opnieuw onderwerpen op de agenda hebben kunnen zetten die voor de mensen in de grensregio’s erg belangrijk zijn. Het is echter ook goed dat we andere belangrijke thema’s zoals energie, water en stikstof als verkenningen zullen blijven behandelen”.

Grenslandprijs voor EUREGIO Youth
Het hoogtepunt vanuit het oogpunt van de EUREGIO was dit keer de uitreiking van de Grenslandprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan een project dat zich het afgelopen jaar bijzonder heeft ingezet voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland. Vanuit de EUREGIO was EUREGIO Youth genomineerd, een innovatief project dat zich inzet om jongeren nog meer te betrekken bij de grensoverschrijdende samenwerking in de EUREGIO door middel van activiteiten zoals de Youth Council en de jaarlijkse ideeënwedstrijd Youth Battle. De jury was zeer onder de indruk van het project en heeft hiervoor EUREGIO Youth beloond met de Grenslandprijs en de bijbehorende cheque van 5.000 euro.

“We zijn enorm opgetogen en zijn door deze prijs nog gemotiveerder om ons werk voort te zetten”, aldus projectleider Tom Voortman na de prijsuitreiking in de grote zaal van het Concertgebouw in Nijmegen.

Voortman heeft het projectteam aangestuurd en Celina Bomers heeft de inzending voorbereid.

Ook de directeur-bestuurder van de EUREGIO, Christoph Almering, was in zijn nopjes: “we kunnen allemaal ontzettend trots zijn op onze jongeren in het EUREGIO-Youth-team. Ze hebben zoveel energie en enthousiasme voor hun werk en komen altijd met nieuwe ideeën en activiteiten. Daarom verdienen ze het om deze prijs mee naar huis in onze EUREGIO te nemen”.

Almering is ervan overtuigd dat het idee van EUREGIO Youth ook als voorbeeld kan dienen voor andere Euregio’s in de Nederlands-Duitse grensregio of andere grensgebieden in Europa.

Workshops en lezingen
Naast de Grenslandagenda en -prijs werden er gedurende de dag meerdere lezingen en workshops georganiseerd over belangrijke thema’s op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking die betrekking hebben op de Grenslandagenda. Zo werd het actuele thema arbeidsmigranten besproken tijdens een workshop, waarin de EUREGIO een actieve rol heeft met het Interreg-project ‘Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten’, was er een live podcastopname over grensoverschrijdend telewerken en een inspirerende lezing over de noodzaak voor een 360 graden leefwereld aan de grens. Al deze verschillende activiteiten zorgden voor een interessante dag voor de ongeveer 500 deelnemers. Om met de woorden van Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de euregio rijn-waal, te spreken, maakten de aanwezige deelnemers samen een vuist voor ‘grenzeloos’ samenleven en samenwerken, zonder zich te laten belemmeren door de mensgemaakte nationale grenzen

De volgende Grenslandconferentie wordt georganiseerd op 26 september in het Duitse Krefeld in de euregio rijn-maas-noord.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden