“Grote EUREGIO-dag“ en uitreiking People-to-People-EUREGIO-prijs in het teken van muziek

Voor het eerst sinds het begin van de pandemie zijn de aangesloten gemeenten van de EUREGIO afgelopen vrijdag, 10 juni, ter gelegenheid van de “Grote EUREGIO-dag” in Enschede bijeengekomen. De vergaderingen van de EUREGIO-raad en de vergadering van het Algemeen Bestuur vonden na elkaar plaats. Slechts één keer eerder in de geschiedenis van de EUREGIO had het Nederlands-Duitse samenwerkingsverband van gemeenten en waterschappen beide vergaderingen op dezelfde dag gehouden. Zowel de voorbereidingen als de doorvoering van deze dag in de binnenstad van Enschede waren dan ook heel uitgebreid.

‘s Ochtends kwam de EUREGIO-raad bijeen in het Wilminktheater. ‘s Middags vond in de Grote Kerk de vergadering van het Algemeen Bestuur plaats.

Vergadering van de EUREGIO-Raad

Tijdens de vergadering van de EUREGIO-raad heeft de CDA-CDU fractie aangekondigd dat zij momenteel een aanvraag indient om onder de koepel van de Europese Volkspartijen (EVP) te worden opgenomen. De EVP omvat uiteenlopende conservatieve en burgerlijke partijen uit de Europese lidstaten en het Europees Parlement. Volgens Josef Gochermann, voorzitter van de CDA-CDU fractie in de EUREGIO-raad, is de politieke situatie veranderd. De verkiezingsresultaten van de afgelopen jaren hebben, zowel in Nederland als in Duitsland aangetoond, dat de vroegere verdeling an rechts-centrum-links niet langer met de actuele realiteit overeenstemt. Vooral van Nederlandse zijde zijn veel kleine partijen in de gremia gekomen, die een breed politiek spectrum vertegenwoordigen, aldus de fractievoorzitter. Volgens Gochermann ziet de CDA-CDU in de EUREGIO zichzelf als een euregionale volkspartij en wil daarom haar politieke samenwerking in de toekomst onder de koepel van de EVP breder opzetten.

De leden van de EUREGIO-raad waren verheugd dat vertegenwoordigers van EUREGIO Youth, de jongerenorganisatie binnen de EUREGIO, voor het eerst ook als gast een offline zitting van de raad konden bijwonen.

Tijdens de vergadering heeft de raad zich onder meer gebogen over de start van de nieuwe subsidieperiode van het Interreg-samenwerkingsprogramma en de ontwikkeling van een coördinatiebureau voor grensoverschrijdend toerisme bij de EUREGIO.

Vergadering Algemeen Bestuur van de Duits-Nederlandse samenwerkingsverband

Als speciale gasten verwelkomde de EUREGIO op deze dag Annelies Kroeskamp, Directeur Bestuur, Financiën en Regio’s van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Nikolaus Jansen, vertegenwoordiger van de “Landesbeauftragte” voor regionale ontwikkeling voor Interreg VI bij het Bureau voor Regionale Ontwikkeling Weser-Ems. Kroeskamp en Jansen gaven de EUREGIO-leden een toelichting op de kansen van de nieuwe Interreg VI A-subisidieperiode voor grensoverschrijdende samenwerking en de mogelijkheden van de “RegioDeals” om de regio’s te versterken.

People-to-People-EUREGIO-prijs

Bij deze gelegenheid werd ook de People-to-People-EUREGIO-prijs voor de 14e keer uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan grensoverschrijdende initiatieven die een voorbeeldfunctie hebben voor samenwerking zonder grenzen in de EUREGIO. Dit jaar kon de Concertvereniging Sempre Crescendo uit Losser, die intensief samenwerkt met het Protestants Trombonekoor, de “Spielmannszug der Erlöserkirche Gronau” en de Brandweer Gronau, laten zien dat muziek grenzen kan overwinnen en vriendschappen kan creëren die mensen verbinden.

Positief naar de toekomst

Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, was blij dat de EUREGIO-leden eindelijk weer eens in zo groten getale bij elkaar konden komen in de Grote Kerk: “De communicatie werkt ook digitaal, dat hebben we de afgelopen twee jaar wel gezien. Maar het echte ‘feeling’ voor Nederlands-Duitse saamhorigheid krijg je pas als we elkaar ter plaatse weer zien en spreken en nieuwe initiatieven aangaan, zoals op deze fantastische ‘Grote EUREGIO-dag’.”

Hij is positief over de komende tijd: “De nieuwe financieringsperiode voor Interreg VI is net begonnen. Ik kijk er erg naar uit om samen met onze leden nieuwe grensoverschrijdende projecten op te zetten om belangrijke thema’s als mobiliteit, vrijetijdseconomie, cultuur, maar ook de strijd tegen het personeelstekort, dat in beide landen een zeer actuele zaak is voor de hele regio, verder uit te werken.”

EUREGIO-voorzitter Rob Welten toonde zich verheugd dat de belangstelling van de leden voor euregionale stedenbanden weer toeneemt: “De stedenbanden in de EUREGIO zijn een belangrijke motor voor de tussenmenselijke contacten in de grensregio en geven de samenwerking aan de basis nieuwe impulsen.”

De “Grote EUREGIO-dag” werd muzikaal opgeluisterd door de Nederlands-Duitse band Ten Times A Million. De leden van de band waren vorig jaar betrokken bij het INTERREG kleinproject “Muziekbusiness grenzeloos ”, met workshops voor muziekproductie in Nederland en Duitsland.

Almering maakte na de “Grote EUREGIO-dag” een positieve balans op: “De deelnemers waren erg blij dat we eindelijk weer eens een bijeenkomst in deze vorm hebben georganiseerd. Het was een logistiek hoogstandje. Maar de feedback was overweldigend. Dank daarvoor gaat vooral uit naar de mensen op ons secretariaat die ongelooflijk werk hebben verricht in de voorbereiding.”

De winnaars van de People to People EUREGIO-prijs staan op het podium samen met vier bestuursleden van de EUREGIO. De winnaars houden een boeket bloemen en de prijs in hun handen.
De band Ten Times A Million staat op het podium. Twee gitaristen zitten op het podium en spelen. Tussen hen staat de zanger in het microfoon te zingen.
Het publiek zit in de Grote Kerk te klappen.
Een groepsfoto van alle deelnemers die vandaag aanwezig waren. Ze staan op de Oude Markt in Enschede voor de Grote Kerk.