Gedeputeerden Hoogland en Dadema van provincie Overijssel op werkbezoek bij de EUREGIO

Op 10 januari 2024 brachten gedeputeerden Erwin Hoogland (portefeuille Economie en Internationaal) en Martijn Dadema (portefeuille Water, Mobiliteit, Inclusiviteit en Handhaving) samen met “Deutschland-Beauftragter” Raimon Reuter namens de provincie Overijssel een werkbezoek aan de EUREGIO. In vergadercentrum Terhaar-sive-Droste op de Nederlands-Duitse grens werden zij door adjunct directeur-bestuurder Dinand de Jong en hoofd politiek Gerd Reuter ontvangen. Naast een kennismaking stond er een inhoudelijk overleg op het programma waarin verschillende onderwerpen van de grensregio besproken zijn.

Het bezoek begon met een welkom door Dinand de Jong, gevolgd door een presentatie aan de gedeputeerden over de EUREGIO als organisatie en haar visie en missie. Daarbij kwam de strategie EUREGIO 2030 uitvoerig aan bod. Hierna werd een vervolg gemaakt op het dossier EuregioRail. Dit in 2022 succesvol afgeronde Interreg-project heeft als doel om de spoorverbinding tussen Münster en Enschede door te trekken naar Zwolle en de lijn Dortmund-Enschede naar Hengelo door te laten rijden. Met de ingang van de nieuwe NS-dienstregeling in december 2023 is de reistijd van de internationale trein tussen Amsterdam en Berlijn al met een half uur verkort. Dat is een mooie eerste stap in de goede richting.

Een onderwerp van gesprek was ook de corridorontwikkeling Zwolle-Twente-Münster. Hierbij is de wens van de EUREGIO om een Euregionaal Economic Development Board verder vorm en inhoud te geven aan de orde geweest. Ook is besproken hoe de EUREGIO met Overijssel de samenwerking op de North Sea-Baltic corridor (Amsterdam-Berlijn-Polen-Baltische staten) concreet in kan vullen. Afsluitend kwamen werkvelden van de EUREGIO aan bod, waaronder het GrensInfoPunt, EUREGIO Youth, het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW), het Interreg-project Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten en het in voorbereiding zijnde Interreg-project Ondermijning.

Dinand de Jong: “Ik verheug mij op de samenwerking met gedeputeerden Hoogland en Dadema. Ik ga ervan uit dat de EUREGIO in samenwerking met de provincie Overijssel op de vele gedeelde ambities snel kan komen tot een gezamenlijk Beschleunigungsfahrplan voor de realisering, om het maar op zijn Duits te zeggen”.

V.l.n.r.: Raimon Reuter (‘Deutschland-Beauftragter’ provincie Overijssel), Martijn Dadema (gedeputeerde Water, Mobiliteit, Inclusiviteit en Handhaving provincie Overijssel), Erwin Hoogland (gedeputeerde Economie en Internationaal provincie Overijssel), Dinand de Jong (adjunct directeur-bestuurder EUREGIO) en Gerd Reuter (hoofd politiek EUREGIO).