Fysieke vergadering regionale Stuurgroep INTERREG V A-Programma

Donderdag 23 juni is de stuurgroep EUREGIO in Gronau bijeengekomen voor een vergadering. Verschillende INTERREG V A-projecten stonden ter besluitvorming op de agenda. Het ging daarbij om wijzigingsvoorstellen die bijdragen aan de realisatie van de projectdoelen, zoals een projectverlenging. Tevens werd het INTERREG V A-project “InMediValue” middels een presentatie door de leadpartner van het project nader toegelicht. In dit project worden verschillende procedures omtrent borstkankeronderzoek en –behandeling verbeterd, waardoor het voor vrouwen minder onaangenaam is het onderzoek te ondergaan. Ook kunnen met de nieuw ontwikkelde technieken goedaardige tumoren worden herkend, waardoor het in die gevallen niet noodzakelijk is vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Daarnaast wordt er binnen het project gekeken naar nieuwe technieken die zullen gaan bijdragen aan de optimalisatie van een chirurgische tumorverwijdering.

Naast de inhoudelijke behandeling van INTERREG V A-projecten werd er ook afscheid genomen van vertegenwoordigers van de INTERREG-partners, namelijk van Stéphanie Woldringh en Katharina Kampmann (voorheen werkzaam bij de Bezirksregierung Münster), Mirjam Voigt (Bezirksregierung Münster), Peter Moorman (Provincie Overijssel) en van Paul Schilderink (Ministerie van Economisch Zaken en Klimaat). Voorzitter dr. Ansgar Scheipers (Regierungsvizepräsident Münster) bedankte hen voor de tijd die zij zich hebben ingezet om het INTERREG-programma tot een succes te maken.

van links naar rechts.jpg

v.l.n.r. Katharina Kampmann, Peter Moorman, Stéphanie Woldringh, Paul Schilderink, Mirjam Voigt