EUREGIO-raadsvergadering in Coesfeld

Actueel in focus: het Euregionale Netwerk Arbeidsmigranten

Gronau/Enschede/Coesfeld, 5 december 2023 – De EUREGIO-raad van het Nederlands-Duitse samenwerkingsverband vergadert drie keer per jaar in een Nederlandse of Duitse aangesloten gemeente. Op vrijdag 1 december kwam de EUREGIO-raad bijeen in het Duitse Coesfeld.

Projectleider Tjeu Semmekrot presenteerde tijdens de EUREGIO-raadsvergadering het nieuwe Interreg-project “Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten”. De EUREGIO-raad verwelkomde dit belangrijke initiatief. Het Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten wil, onder andere door grensoverschrijdende netwerkvorming van de betrokken instanties, de strijd tegen uitbuiting van arbeidsmigranten in de EUREGIO bevorderen. De EUREGIO is lead partner en coördineert de projectactiviteiten. Gemeente Enschede, de gemeente Oost Gelre en Kreis Borken zijn partners in dit project.

Directeur-bestuurder van de EUREGIO, Christoph Almering, legt uit: “Langs de grens zijn regelmatig arbeidsmigranten, die in Duitsland worden gehuisvest, werkzaam bij bedrijven in Nederland. Dergelijke constellaties maken het voor de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor controle en toezicht moeilijk om op te treden tegen uitzendbureaus die zich schuldig maken aan uitbuiting”.

Nieuwe benoemingen
De EUREGIO-raad heeft Franz-Ludwig Blömker uit Warendorf benoemd tot nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de EUREGIO-commissie “Mozer – Maatschappelijke Ontwikkeling”. Hij volgt Susanne van den Beukel (gemeente Hengelo) op.

Tevens maakte de PvdA-SPD-fractie in de EUREGIO-raad bekend dat Nicolien Boekhoudt (gemeente Hengelo) het fractievoorzitterschap overneemt van burgemeester Annette van Bronsvoort (gemeente Oost Gelre).

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling
Vanuit de Fractie Zonder Grenzen in de EUREGIO-raad kwam de oproep tot meer en tijdiger dialoog en communicatie met omwonenden in het buurland over kwesties met betrekking tot duurzame ruimtelijke ontwikkeling, specifiek met betrekking tot plannen voor de bouw van windturbines langs de grens. Net als de planning van infrastructuur moet ruimtelijke ordening niet stoppen bij de grens, omdat uitvoering ervan vaak ook gevolgen heeft voor bewoners aan de andere kant van de grens.

Joost van Oostrum (rechts), plaatsvervangend voorzitter van de EUREGIO-raad,  feliciteert Franz-Ludwig Blömker (links) met zijn benoeming als nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de EUREGIO-commissie “Mozer – Maatschappelijke Ontwikkeling”.

Foto’s: © EUREGIO