EUREGIO-Raad: Centrale werkthema’s vastgesteld

GRONAU/ENSCHEDE, 30 maart 2021 – Ondanks de lockdown en de  reiswaarschuwing gaat de Nederlands-Duitse samenwerking door, zij het vooral digitaal.

Zo moest ook tijdens de vergadering van de EUREGIO-Raad op 26 maart een beroep worden gedaan op digitale oplossingen.

Tijdens deze vergadering  heeft de EUREGIO-Raad een besluit genomen over de te volgen koers bij de uitvoering van de strategie EUREGIO 2030. In de komende periode zal de nadruk van de grensoverschrijdende samenwerking liggen op de bijzonder dringende en actuele kwesties van opleiding en scholing, arbeidsmarkt, vrijetijdseconomie en ruimtelijke ordening. Op aanbeveling van het dagelijks bestuur heeft de EUREGIO-Raad de overeenkomstige werkplannen aangenomen.

Benoeming commissieleden

De EUREGIO-Raad heeft Joost van Oostrum (burgemeester gemeente Berkelland) benoemd tot nieuwe voorzitter van de EUREGIO-commissie “Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling”, als opvolger van Jeffrey Rouwenhorst. Susanne van den Beukel (raadslid gemeente Hengelo) werd benoemd tot plaatsvervangende voorzitter van de commissie “Maatschappelijke ontwikkeling/MOZER”.

Bovendien werden na de gemeenteraadsverkiezingen in Noordrijn-Westfalen van afgelopen najaar leden van de EUREGIO-Raad benoemd in de commissies van het grensoverschrijdend openbaar lichaam. Op voorstel van de fractievoorzitters van de EUREGIO-Raad zijn de nieuwe leden en plaatsvervangende commissieleden benoemd.

Voorzitter Rob Welten en directeur-bestuurder Christoph Almering deelden tijdens de vergadering mee dat Dinand de Jong (op dit moment projectleider van het INTERREG-project EuregioRail) de functie van interim plaatsvervangend directeur-bestuurder op zich zal nemen. De huidige adjunct directeur-bestuurder Tom Lamers gaat per 1 april als Europa-adviseur bij een Nederlandse stadsregio aan de slag.

Nieuwe kleine projecten

Op de agenda van de EUREGIO-Raad stond ook een aantal kleine projecten, die de expertgroep van de EUREGIO recentelijk heeft goedgekeurd, waaronder de haalbaarheidsstudies “Masterplan fietsverbinding Zwolle-Münster“, “kringloop economie / circulaire waardecreatie” en  „Euregiade“.

Met de Euregiade willen de projectpartners de traditie van de EUREGIO-sportfeesten uit de jaren 1970 en 1980 nieuw leven inblazen en zo de sociaal-economische grensoverschrijdende samenwerking stimuleren.