EUREGIO-commissies houden gezamenlijke bijeenkomst in Ulft: geïntensiveerde samenwerking en nieuwe projecten centraal

Een mijlpaal voor de EUREGIO: op woensdag 18 oktober kwamen de commissies “MOZER – Maatschappelijke Ontwikkeling”, “Economie en Arbeidsmarkt” en “Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling” gezamenlijk bijeen in de DRU Cultuurfabriek in Ulft.

Platform voor toekomstgerichte strategieën

De bijeenkomst, gemodereerd door Ute Schürings in het Duits en Nederlands, bood een platform voor presentaties en strategische planning voor de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking.

Terugblik op successen en vooruitblik op toekomstige focusonderwerpen

Een hoogtepunt van de bijeenkomst was de presentatie van het voortgangsrapport voor de periode 2020-2023 en de introductie van nieuwe prioriteiten in het kader van de strategie EUREGIO 2030. Stefan Michel van public result uit Den Haag presenteerde de resultaten van een studie die de mogelijkheid van een spoorwegcorridor tussen Zwolle, Twente en Münster als katalysator voor sociale en economische ontwikkeling onderzocht en daarbij de significante rol van de EUREGIO benadrukte.

Inzichten in het GrensInfoPunt EUREGIO

Een ander onderdeel was de presentatie van het werk van het GrensInfoPunt. Sonja Adamsky gaf inzichten in het dagelijkse werk van het advies- en informatiecentrum, dat zich uitgebreid bezighoudt met zaken als belastingen, pensioenen en verzekeringen voor grensgangers. Ondanks de uitdagingen, met name door de coronapandemie, zag het GrensInfoPunt een grote toestroom van mensen die dringend advies nodig hadden.

Nieuwe projecten en uitdagingen: bestrijding van criminaliteit en duurzame mobiliteit

Een andere focus van de bijeenkomst lag op de introductie van mogelijke nieuwe Interreg-projecten. Bijzondere aandacht ging uit naar de bestrijding van ondermijning, waarbij de grenzen tussen legale en illegale sferen steeds meer vervagen. De georganiseerde criminaliteit maakt gebruik van legale bedrijven om hun illegale activiteiten te verhullen, wat aanzienlijke maatschappelijke en economische problemen veroorzaakt. Deskundigen zoals Alexandra Dorndorf, Polizeipräsidentin Münster, Jürgen Dekker, hoofd recherche Politie Münster en Albert Bootsma, directeur RIEC Oost-Nederland, bespraken effectieve strategieën om deze uitdaging aan beide zijden van de grens gezamenlijk aan te pakken.

Geert Koops van het advies- en onderzoeksbureau Panteia belichtte in zijn presentatie de laatste ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en stedelijke knooppunten. De herziene voorschriften van het Trans-European Transport Network (TEN-T) door de Europese Unie stonden hierin centraal. Koops benadrukte de cruciale rol van het Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) voor steden met meer dan 100.000 inwoners die zich bevinden langs de TEN-T-corridors, om te voldoen aan de nieuwe EU-richtlijnen.

EUREGIO Youth: Jongeren bouwen aan toekomst

Ook het jeugdplatform EUREGIO Youth presenteerde haar huidige en geplande activiteiten voor de komende jaren. Hierbij benadrukten zij de belangrijke rol van jongeren in een grensoverschrijdende regio en hun verdere integratie in de organisatiestructuur van de EUREGIO. Bij EUREGIO Youth houden jongeren tussen 16 en 25 jaar zich bezig met vragen die gerelateerd zijn aan de grensstreek en die hun leven direct beïnvloeden. Zij hebben concrete projecten ontwikkeld zoals het Youth Lab “Rijden in het buurland”. Zo is het momenteel niet mogelijk om tijdens de rijopleiding de grens over te steken en ontbreekt het jongeren mede daardoor aan kennis en ervaring over de verkeersregels in het buurland. Om deze beperkingen op de mobiliteit van jongeren in de regio weg te nemen, zou de regelgeving moeten worden aangepast.

Commissies als inhoudelijke sleutelactoren

De commissies willen in de toekomst één keer per jaar gezamenlijk vergaderen. De EUREGIO ziet haar commissies als sleutelactoren voor de inhoudelijke vormgeving van de grensoverschrijdende samenwerking. Directeur-bestuurder Christoph Almering: “In de toekomst willen we graag dat de commissieleden met hun eigen inbreng en ideeën nog meer zeggenschap hebben over de inhoud en strategische uitvoering en zo de uiteindelijke beslissingen in onze EUREGIO-Raad goed onderbouwd voorbereiden. Gezamenlijke vergaderingen kunnen ervoor zorgen dat de inhoudelijke overlappingen, die er wel zijn, nog beter op elkaar worden afgestemd.”