Eerste stages in het buitenland op het Remigianum gymnasium

Voor het eerst in de lange geschiedenis van het Remigianum Gymnasium hebben scholieren stage gelopen in het buitenland. Het zijn Linn en Marlene, twee leerlingen van een differentiatieopleiding Nederlands in niveau 10 met hun docent Reiner Winkels, die de stage en het verblijf voor de leerlingen organiseerde. In beide gevallen waren de contacten met het Gerrit Komrij College in Winterswijk, een grote school in Winterswijk waarmee het Remigianum vroeger studentenuitwisselingen organiseerde, behulpzaam. Marlene en Linn werden ondergebracht bij het gezin van Odette, een leerlinge van deze school. De Duitse studenten hadden al weken van tevoren contact met haar gehad via social media. Odette maakte ook van de gelegenheid gebruik om haar Duitse gasten het nieuwe schoolgebouw vlakbij het station van Winterswijk te laten zien en hen een kijkje te geven in het dagelijks leven op de school, wat ondanks de stages ook lukte.

Wat het gastgezin van Odette betreft, benadrukten de studenten hoe welkom ze zich daar voelden en hoe ze werden opgenomen in het gezinsleven. Er was nooit een saai moment na het werk, omdat het gezin Linn en Marlene wist te betrekken bij gezamenlijke activiteiten, zoals een spelletjesavond of bowlen. Chris, de vader van het gezin, benadrukte in een e-mail hoezeer zijn gezin, vooral zijn twee kinderen Huub en Odette, profiteren van deze contacten – een win-winsituatie aan beide kanten.

Beide leerlingen hadden vorig jaar al een stage in Duitsland afgerond. Het was daarom spannend en interessant om te vergelijken hoe de communicatie op de werkplek en de werkprocessen in Nederland anders zijn georganiseerd. Linn, die stage liep bij een fitnesscentrum, Sportschool Wenters, werd geconfronteerd met bijzondere communicatie-uitdagingen in de omgang met medewerkers en bezoekers van de sportschool. Eerst moest ze wennen aan het feit dat ze de hele tijd alleen Nederlands hoorde en sprak, maar tegen de tweede dag was de taalbarrière grotendeels overwonnen en kon Linn zelfstandig bijdragen aan wat er in de fitnessclub gebeurde. Bij Jansen Invest, een financiële dienstverlener waar Marlene stage liep, ging het er rustiger aan toe. Hier had de studente vooral te maken met de bedrijfseigenaar Vanessa Jansen, met wie de samenwerking zowel op taalkundig als op feitelijk niveau soepel verliep. Marlene benadrukt hoe afwisselend haar werkdag was, wat vooral te maken heeft met het feit dat Jansen Invest een brede basis heeft en in verschillende sectoren actief is. Het was spannend om meer formeel Nederlands te lezen in contractteksten en deze dan te vergelijken met de Duitse versie. Marlene vond de medewerkers meer open en toegankelijker dan tijdens haar stage in Duitsland, wat haar een dieper inzicht gaf in hun werkomgeving. De communicatie verliep soepeler dan vooraf werd aangenomen.

Beide leerlingen zijn het erover eens dat stages in het buitenland een zeer leerzame en afwisselende ervaring zijn, en het is dan ook toe te juichen dat leerlingen van het gymnasium in de toekomst elk jaar zo’n stage zullen lopen. Stages in andere Europese landen zijn een van de voorwaarden voor het Remigianum om een Europese school te worden. Hetzelfde geldt voor een tweetalig lesprogramma, dat komend schooljaar voor het eerst in leerjaar 9 en 10 op het Remigianum zal plaatsvinden.

Het project ‘Stage in het buitenland’ wordt mogelijk gemaakt door het Interreg-programma Duitsland-Nederland en zijn programmapartners en wordt medegefinancierd door de Europese Unie (EU). De goedgekeurde fondsen gingen naar het gastgezin.

Bron: Lyceum de Grundel