DIWA – Focus op droogteaanpak aan beide zijden van de grens

De noodzaak wordt aan weerszijde van de grens gevoeld. Het thema droogte staat echter na een aantal droge jaren voor het eerst op de samenwerkingsagenda tussen Duitsland en Nederland. Dat komt vooral door het ontbreken van nationaal of Europees droogtebeleid en er was maar beperkt uitwisseling van droogtegegevens. Ook worden er verschillende data, modellen en beoordelingsmethoden gebruikt. Binnen het project DIWA, een afkorting voor Drought Strategies in Water Management (Droogtestrategieën in het waterbeheer), gaan de deelnemende partners wat droogte betreft vanaf nu toewerken naar meer afstemming tussen overheden en gebiedsbeheerders in Nederland en Duitsland.

In de Programmabrede Stuurgroep van het Interreg Deutschland-Nederland programma werd in mei het nieuwe grensoverschrijdende project DIWA door de deelnemende Duitse en Nederlandse overheden goedgekeurd. Het project focust zich op de ontwikkeling van een grensoverschrijdende droogteaanpak.

Aan beide zijden van de landsgrens

Droogte vormt voor zowel Duitsland als Nederland steeds vaker een bedreiging. De droge zomers van de afgelopen jaren laten daarbij duidelijk zien dat grensoverschrijdende samenwerking hard nodig is. Net als water, houdt droogte zich niet aan landsgrenzen. In onze grensstreek is de Vecht een goed voorbeeld. Deze regenwaterrivier, die van het Duitse Münsterland richting het Overijsselse Zwartewater stroomt, laat zien dat maatregelen tegen wateroverlast en droogte vooral effect hebben wanneer ze aan beide zijden van de landsgrens genomen worden.

Beter afstemmen en leren van elkaar in de praktijk

De projectpartners werken binnen DIWA gezamenlijk toe naar meer afstemming tussen overheden en gebiedsbeheerders in Nederland en Duitsland. Een belangrijk doel in het project is ook dat Nederlandse en Duitse betrokkenen kennis met elkaar uitwisselen en leren van best practice voorbeelden van elkaar. Zo worden in gebiedspilots concreet acties omgezet in de praktijk. Langs het Coevorden-Piccardie kanaal worden bijvoorbeeld maatregelen rondom de waterretentie genomen die ervoor zorgen dat water beter in het landschap wordt vastgehouden. Ook het grensoverschrijdende stroomgebied van de Geele Beek wordt onder handen genomen, met als doel het verbeteren van de beschikbaarheid van water en het bevorderen van de ecologische waterkwaliteit.

Het Grensoverschrijdende Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) is initiator van het DIWA Project. Gerald Aveskamp, dagelijks bestuurder bij Vechtstromen, is blij met de start van DIWA en benadrukt in dit kader het belang van de Duits-Nederlandse samenwerking: “Rond de kerst en in het voorjaar was het erg nat. De gevolgen, zoals drassige weilanden, zien we nog steeds om ons heen. Toch zijn we, samen met de GPRW-partners, tegelijkertijd druk bezig met eventuele droge periodes die gaan komen. We zijn dan ook blij dat de Interreg-aanvraag DIWA is toegekend. De balans tussen nat en droog speelt namelijk aan beide kanten van de grens en we willen daar de nodige stappen zetten naar een gezamenlijk klimaatrobuust watersysteem.”

Samenwerking en financiering

In het Interreg-project DIWA werken de volgende tien partners met elkaar samen: waterschap Vechtstromen (Leadpartner), waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland, Universiteit Twente, Kreis Borken, Kreis Steinfurt, Landkreis Emsland, Landkreis Grafschaft Bentheim, Vechteverband en de EUREGIO. Het project heeft een budget van ruim 6,5 miljoen euro, maakt deel uit van het INTERREG Duitsland-Nederland programma en wordt financieel ondersteund door de Europese Unie.