De EUREGIO-commissies vergaderen

Bij de gremia van de EUREGIO horen drie thematische commissies: de commissie “MOZER – maatschappelijke ontwikkeling”, de commissie “Economie en arbeidsmarkt” en de commissie “Duurzame ruimtelijke ontwikkeling”. De commissies vergaderen drie keer per jaar . De eerstvolgende vergaderronde vindt in de laatste week van februari plaats.

De drie EUREGIO-commissies “MOZER – maatschappelijke ontwikkeling”“Economie en arbeidsmarkt” en “Duurzame ruimtelijke ontwikkeling” ondersteunen het werk van de EUREGIO. Deze commissies zijn analoog georganiseerd aan de drie speerpunten uit onze strategie ‘EUREGIO 2030’.

EUREGIO vergadercentrum Terhaar-sive-droste