COVID-19 Update – 4 april 2021

Nederland vanaf 6 april hoogincidentgebied

Vanaf dinsdag 6 april 2021 moeten reizigers vanuit Nederland in Duitsland een negatieve test kunnen tonen. Deze maatregel heeft de Duitse regering besloten om het groeiende aantal corona-besmettingen tegen te gaan.

Bij het binnenreizen vanuit Nederland dient men in principe het bewijs van een actueel negatief testresultaat op zak te hebben. De test mag ten hoogste 48 uur vóór het binnenreizen afgenomen geweest zijn. Als testen worden zowel PCR-testen als PoC-sneltesten van een bevoegde medische dienstenleverancier alsook zelftesten onder toezicht van vakkundig personeel geaccepteerd. Testbewijzen worden zowel op papier als elektronisch aanvaard.

Uitzonderingen op de testplicht:

 • Doorreizigers (door NRW resp. Nederland)
 • Personen die beroepshalve grensoverschrijdend personen, producten of goederen transporteren als ze minder dan 72 uur in NRW verblijven
 • Officiële delegaties aan de Luchthaven Keulen/Bonn
 • Veiligheidsdiensten in interventiesituaties
 • Gegronde specifieke gevallen op aanvraag bij de bevoegde Geneeskundige Dienst

Bijzonderheden voor grenspendelaars/grensgangers (= personen die regelmatig minstens één keer per week voor hun beroep, studies of opleiding vanuit hun woonplaats de grens oversteken):

 • De test mag (in plaats van 48 uur) maximaal 72 uur vóór het binnenreizen afgenomen geweest zijn.
  Dat betekent: Binnen één normale werkweek volstaan twee testafnames.
 • Wie de test bij het binnenreizen niet heeft laten afnemen, kan deze ook onmiddellijk na het binnenreizen laten afnemen. Dat betekent:
  De testplicht kan ook nagekomen worden doordat de test op de werkplaats/in het opleidingscentrum meteen na aankomst (zelftest onder toezicht met bevestiging) of onmiddellijk in een testcentrum afgenomen wordt.
 • Ouders of andere personen die minderjarigen met de personenauto naar/aan de school/de werkplaats/het opleidingscentrum brengen/afhalen en onmiddellijk terugkeren, hebben geen testplicht.

Bijzonderheden voor personen die regelmatig minstens twee leer per week grensoverschrijdend naaste verwanten bezoeken (eerstegraads familieleden, echtgenoten, levenspartners, kinderen op grond van gedeeld voogdij of bijvoorbeeld co-ouderschap):

 • De test mag (in plaats van 48 uur) maximaal 72 uur vóór het binnenreizen afgenomen zijn.
 • Dat betekent: Binnen zes dagen volstaan twee testafnames

Registratieplicht bij het binnenreizen van Duitsland vanuit Nederland op www.einreiseanmeldung.de.

Uitzonderingen (= geen registratieplicht):

 • Doorreizigers (door NRW resp. Nederland)
 • Verblijven van maximaal 24 uur (in NRW resp. in Nederland)
 • Officiële delegaties aan de Luchthaven Keulen/Bonn

(Bron: Regering van de deelstaat Noordrijn-Westfalen)

Vanaf maandag 5 april kunnen de nieuwe regels voor NRW ook worden nagelezen op https://grenzinfo.eu/emra/nl/reisehinweise-in-den-grenzgebieten-der-euregio-maas-rhein/.

Meer Duitstalige informatie over de regelgeving in Niedersachsen is te vinden op de  website van de deelstaat Niedersachsen.

Ook op de website van het GrensInfoPunt staan regelmatig updates over corona en grenspendalaars.

COVID-19_Update_-_04_April_2021