Arbeidsmarktconferentie in Osnabrück op 17 juni

Op 17 juni heeft in Osnabrück een belangrijke arbeidsmarktconferentie plaatsgevonden, georganiseerd door het Bundesministerium für Arbeit und Soziales, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de European Labour Authority. Het doel was om problemen en mogelijke oplossingen te bespreken om grensoverschrijdend werk en eerlijke arbeidsmobiliteit in de grensregio te vergemakkelijken. Toespraken werden onder andere gehouden door Karien van Gennip (vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Nederland), Rolf Schmachtenberg (staatssecretaris bij het federale ministerie van Arbeid en Sociale Zaken), Cosmin Boiangiu (uitvoerend directeur van de Europese Arbeidsautoriteit, ELA) en Katharina Pötter (burgemeester van de stad Osnabrück). De bijeenkomst omvatte interactieve discussies en workshops die het belang van een geïntegreerde en eerlijke arbeidsmarkt benadrukten. De resultaten werden gepresenteerd door onder andere Rits de Boer (Nederlandse Arbeidsinspectie), Arjan Kampman (wethouder gemeente Enschede) en Szabolcs Sepsi (Duitse vakbondskoepel DGB), naast de bovengenoemde personen.

Voor de GrensInfoPunten presenteerde Sonja Adamsky, EURES-adviseur van het GrensInfoPunt EUREGIO , het thema: “Een 360-graden arbeidsmarkt: verbetering van de convergentie van de arbeidsmarkt in de grensregio”.

Naast de grensoverschrijdende arbeidsmarkt kwamen ook eerlijke mobiliteit en de grensoverschrijdende strijd tegen de uitbuiting van arbeidsmigranten aan bod. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, Gemeenschappen, Bouwen en Digitale Zaken, de ELA en de Nederlandse Arbeidsinspectie bespraken maatregelen om uitbuiting tegen te gaan en de informatie voor arbeidsmigranten over hun rechten te verbeteren, zodat zij zich kunnen verdedigen tegen uitbuiting. Een groot aantal belanghebbenden in de grensregio, waaronder de EUREGIO, besprak in de workshops maatregelen zoals preventie in het thuisland door Europese samenwerking, contact met arbeidsmigranten via sociale media en betere documentatie van signalen van uitbuiting van arbeidsmigranten.