Ambassadeurs Nederland en Duitsland bezoeken de EUREGIO tijdens meerdaagse reis door de grensstreek

Op donderdag 30 juni en vrijdag 1 juli maken Cyrill Jean Nunn en Ronald van Roeden een gezamenlijke reis door de grensregio van Nederland en Duitsland. Nunn, de Duitse ambassadeur in Nederland, en Van Roeden, de Nederlandse ambassadeurs in Duitsland, willen hiermee onderstrepen hoe belangrijk grensoverschrijdende samenwerking voor beide landen is. Voor bewoners van de grensstreek, voor betere mobiliteit op de arbeidsmarkt, meer bedrijvigheid in de regio, en voor betere verbindingen en veiligheid. Op 30 juni bezochten zij de Achterhoek, de Kreis Borken en Twente. Hier kregen ze meer informatie over de grensoverschrijdende projecten die in onze EUREGIO lopen rond mobiliteit, onderwijs, ondermijning en migratie.

Bij een gezamenlijk diner op woensdagavond ontmoetten de ambassadeurs regionale Nederlandse en Duitse stakeholders op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking op een symbolische plek, Schloss Anholt in Isselburg. Op Schloss Anholt werd op 23 mei 1991 (inwerkingtreding 1 januari 1993) een verdrag tussen Nederland, Duitsland en de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen getekend. Op basis van dit verdrag kunnen lokale overheden grensoverschrijdende publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden aangaan.

Grensoverschrijdende mobiliteit en grenswerkers

Tijdens de avond werd inhoudelijk ingegaan op het onderwerp grensoverschrijdende mobiliteit. Ook werd er door het GrensInfoPunt EUREGIO een toelichting gegeven over de problemen die grensarbeiders kunnen tegenkomen op het gebied van belastingen na het opheffen van de corona-home-office-regeling.

Buslijn Aalten-Bocholt

De volgende ochtend startten de ambassadeurs hun “grensreis” in de Achterhoek met bus C11 over de grens van Aalten naar Bocholt. De buslijn, één van de weinige directe verbindingen die in deze regio over de grens gaan, is sinds augustus 2021 operationeel.

Grenzeloze spoedzorg en eén gezamenlijke Nederlands-Duitse brandweerkaserne

In Bocholt werden ze bij de brandweer bijgepraat over het gezamenlijk optreden van de Nederlandse en Duitse brandweer, de spoedzorg in de grensregio, zoals ambulancevervoer, de traumaheli en bloedvervoer met drones. Naast de tastbare resultaten van de samenwerking zijn ook de nog bestaande (juridische) hindernissen bij een dergelijke grensoverschrijdende samenwerking besproken. Voor deze ontmoetingsplek is gekozen met het oog op intensieve samenwerking van de lokale Nederlandse en Duitse brandweerkorpsen, die in de toekomst zelfs uitmondt in één gezamenlijke brandweerkazerne Dinxperlo/Suderwick.

Ondermijning en de strijd tegen georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit

’s Middags kwamen de ambassadeurs aan in Enschede. In het Rijksmuseum Twenthe werden ze geïnformeerd over grensoverschrijdende criminaliteit, zoals drugshandel, mensenhandel en de uitbuiting van arbeidsmigranten, die niet stopt bij de grens. Maar bij (bestuurlijke) handhaving vormt de grens wel een barrière. Hierdoor is de grens voor criminelen een kans om uit het zicht van autoriteiten te blijven. Ondermijning en de strijd tegen de georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit is complex en vormt daarmee een serieus probleem in de grensregio. We kunnen dit verbeteren door grensoverschrijdende bestuurlijke informatie-uitwisseling mogelijk te maken. Medewerkers van het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centra), gemeente Winterswijk en gemeente Enschede vertelden over de aanpak, werkwijze en toekomstige ontwikkelingen van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in de Achterhoek en Twente.

De EUREGIO neemt het initiatief om in samenwerking met de betrokken partijen een Interreg VI projectaanvraag over dit belangrijke thema in voorbereiding te nemen.

De bezoekers kregen tot slot informatie mee over de Euregionale Doorlopende Leerlijn (EDL). Een project waar partners in onze hele EUREGIO gezamenlijk aan werken. Het doel van de EDL is dat scholieren en studenten tijdens hun hele schoolperiode zogenoemde ‘euregionale competenties’ leren. Wie namelijk de taal en cultuur van het buurland begrijpt en spreekt, kan later die baan vinden die helemaal bij hem of haar past: ook als die over de grens ligt. Ook dit draagt bij aan nieuwe kansen en mogelijkheden over de grens voor inwoners uit ons hele EUREGIO-gebied.

Na dit veelzijdige programma vervolgden de ambassadeurs hun “grensreis” verder naar het noorden en de Eems-Dollard-Regio.

Groepsfoto grensreis ambassadeurs Nederland en Duitsland - Schloss Anholt Isselburg © Provincie Gelderland

Op Schloss Anholt in Isselburg ontmoetten de ambassadeurs regionale Nederlandse en Duitse stakeholders op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. Bron: Provincie Gelderland.

Groepsfoto grensreis ambassadeurs Nederland en Duitsland - Rijksmuseum Twenthe © Gemeente Enschede

Burgemeester Roelof Bleker en Commissaris van de Koning van provincie Overijssel, Andries Heidema, verwelkomen de ambassadeur van Nederland in Duitsland, Ronald van Roeden en de ambassadeur van Duitsland in Nederland, Cyrill Jean Nunn, in Enschede. Bron: Gemeente Enschede.