Afscheid van drie burgemeesters uit de EUREGIO

De ambtstermijnen van maar liefst drie burgemeesters uit de EUREGIO lopen in het najaar af: Bert Bouwmeester uit Coevorden, Daniela Kösters uit Emlichheim en Onno van Veldhuizen uit Enschede. Alle drie hebben zij zich onvermoeibaar en met succes ingezet voor de grensregio. Hun inzet kent vele voorbeelden.

Bert Bouwmester

Bert Bouwmeester is sinds 2006 lid van de EUREGIO-Raad, het binationale parlement van de oudste EUREGIO, die al tientallen jaren intensief samenwerkt met haar buur-Euregio’s langs de Nederlands-Duitse grens. Deze Euregio’s kijken terug op een lange geschiedenis van steeds intensievere samenwerking over de grens. De Euregio’s hebben een bijzonder verbindend karakter. Sterker nog, je zou kunnen stellen dat zij dé bruggenbouwers van Europa zijn. En hetzelfde geldt ook voor Bert: als burgemeester van de Gemeente Coevorden met beide benen in de Eems Dollard Regio, tegelijkertijd met beide benen in de EUREGIO, en daarbij altijd de blik gericht zowel op de lokale als ook op de Europese context: de Duitse buurgemeenten én de Werkgemeenschap van Europese Grensregio’s. Een verbinder bij uitstek.

Bert verpersoonlijkte met verve het succes van de economische grensoverschrijdende samenwerking in het grensoverschrijdende industriegebied Europark. Hij was ook zichtbaar richting Brussel door zijn werkzaamheden in de VNG Commissie Europa en in het Comité van de regio’s.

Afscheid Abschied Bert Bouwmeester (c)EUREGIO

Daniela Kösters

Als burgemeester van de gemeente Emlichheim lag de ontwikkeling van het platteland Daniela Kösters altijd na aan het hart. Zij legde bijzondere nadruk op het verbinden van plattelandsgebieden met steden aan beide zijden van de grens. Zo heeft zij zich samen met haar collega Bert Bouwmeester van de gemeente Coevorden ingezet voor structurele en logistieke verbeteringen op het grensoverschrijdende industrieterrein GVZ Europapark. Ook het thema gezondheid speelde voor haar als burgemeester een belangrijke rol, wat niet in de laatste plaats blijkt uit haar inzet voor het Duits-Nederlandse platform Gezondheidsregio EUREGIO.

Als nieuwe directrice van de Emsländische Landschaft heeft zij nu de kans om zich in de toekomst nog sterker in te zetten voor de ontwikkeling van het platteland en daarmee voor de culturele samenwerking met de steden en gemeenten, ook over de grens heen. Zij zal daarom verbonden blijven aan de samenwerking met het naburige Nederland.

Afscheid Abschied Daniela Kösters (c)EUREGIO

Onno van Veldhuizen

Ook Onno van Veldhuizen stelt zich in oktober niet kandidaat voor een tweede termijn als burgemeester van Enschede. Als burgemeester van de “meest Duitse” stad van Nederland was grensoverschrijdende samenwerking voor hem altijd een centraal thema. Hij legde bijzondere nadruk op de vriendschappelijke betrekkingen met de buursteden Gronau en Münster, wat op indrukwekkende wijze blijkt uit de stedenband dat nu met Enschede is gesloten. Bovendien bracht hij Die Tolle Woche tot stand. Dit evenement over en voor grensoverschrijdende samenwerking vond nu voor de derde keer plaats en viert de vele facetten van de Duits-Nederlandse vriendschap in het grensgebied met een verscheidenheid aan thema’s en programmapunten.

Onno van Veldhuizen werd ook gezien als een geëngageerd ambassadeur voor grensoverschrijdende samenwerking in de EUREGIO. Hij is lid van het algemeen bestuur van de EUREGIO sinds de oprichting van de vereniging op 8 januari 2016.

YouTube

Door de video te laden, gaat u akkoord met het privacybeleid van YouTube.
Meer informatie

Video laden