4+1-Treffen in teken van hoogwater, mobiliteit, energie, onderwijs en arbeidsmarkt

Het Rijksmuseum Twenthe in Enschede vormde op 28 maart het decor van het 4+1-Treffen. De minister-president van Nedersaksen Stephan Weil en de commissarissen van de Koning van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel waren hier bijeen om de voortgang van de noordelijke samenwerking op het gebied van arbeidsmarkt, onderwijs, energie, mobiliteit en hoogwater te bespreken.

Commissaris van de Koning van Overijssel Andries Heidema en burgemeester van Enschede Roelof Bleker verwelkomden minister-president Weil. “Een persoonlijke uitwisseling over actuele ontwikkelingen en uitdagingen in onze grensoverstijgende samenwerking is cruciaal. Wij blijven samen de schouders eronder zetten om de samenwerking tussen de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel met Nedersaksen verder te versterken.”, aldus Heidema.

Dijkgraaf Roeland van der Schaaf van waterschap Noorderzijlvest trapte af met een presentatie over hoogwater- en overstromingspreventie. Daarna kwam het thema mobiliteit aan bod, met de E233 en de treinverbindingen Wunderline, Lelylijn en de lijn Bad Bentheim – Neuenhaus. Op het gebied van energie was er aandacht voor de uitbouw van hernieuwbare energie, waterstof en de verdere ontwikkelingen rondom het gebruik van gas.  Tot besluit van het ochtendprogramma werd nog kort teruggeblikt op de Grenslandreis Nederland-Nedersaksen en werd de stand van zaken rondom de Nederlandse coalitiebesprekingen gedeeld.

Arbeidsmarkt en onderwijs in de bilaterale samenwerking

Na de lunch stond er een uitwisseling met jongeren op het programma over de realiteit van werken en leren over de landsgrenzen heen. Het Interreg-project Euregionale Doorlopende Leerlijn (EDL) kwam aan bod, dat als doel heeft om een continue euregionale onderwijsketen te waarborgen, van de basisschool tot aan de universiteit. Leerlingen en studenten moeten worden klaargestoomd voor een 360 graden arbeidsmarkt.

Binationale curricula in vergelijking

Het Rijnland Instituut verzorgde samen met jongeren een presentatie over binationale curricula op het gebied van handel en ICT met focus op euregionale competenties. Uitkomst van een vergelijking tussen Nederlandse en Duitse curricula is dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn. Het Rijnland Instituut ontwikkelt samen met Nederlandse en Duitse onderwijsinstellingen en het Nederlandse en Duitse bedrijfsleven twee binationale mbo-curricula – MBO ICT en MBO Retail/Entrepreneurship – en test deze in drie fieldlabs.

Twents Geluk

Tot slot was het de beurt aan Young Twente Board: een adviesorgaan van de Twente Board, het triple helix economisch orgaan waarin overheid, onderwijs en ondernemers samenwerken. Young Twente Board is de ‘uitvinder’ van ‘Bruto Twents Geluk’ en ging met de minister-president in gesprek over de voor jongeren belangrijke ontwikkelingen in de grensregio.

Bron: Grenspost Düsseldorf

Foto’s: Janneke Veldman, Provincie Overijssel