Volg ons op:

Text Size
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 75%

Vechtsymposium trekt 250 Nederlandse en Duitse bezoekers

Quelle: 

© Eric Brinkhorst

Onder het motto ‘De Vecht verandert’ kwamen een kleine 250 experts, bestuurders en belanghebbenden uit het Nederlands-DuitsVechtdalgebied op 27 september in Hardenberg bijeen om samen over de toekomst van het riviersysteem Vecht en Dinkel te discussiëren. In de directe nabijheid van de Vecht bij Theater De Voorveghter werden de bezoekers een ochtend lang in de gelegenheid gesteld om naar presentaties en vraaggesprekken over de gevolgen van klimaatverandering voor de regio te luisteren. Ook konden de deelnemers in deelsessies zelf actief meedenken over de kansen en uitdagingen voor de toekomst. Dat de grensoverschrijdende samenwerking met oog op de toekomstige ontwikkelingen van groot belang blijft onderstreepte bestuurslid van het Waterschap Drents Overijsselse Delta Hans de Jong: “Om het Vechtdal waterveilig te houden, is grensoverschrijdende samenwerking absoluut noodzakelijk “.

Terugblik en vooruitkijk op de toekomst

Een drietal deelsessies bood de deelnemers daarbij de mogelijkheid zich over een van de grote vraagstukken uit het strategiepapier de Vechtvisie te buigen en na te denken over toekomstige opgaven op de gebieden van hoogwaterveiligheid, waterkwaliteit en economie en identiteit in het Vechtdal. In de deelsessies werd daarbij ook teruggekeken op afgesloten en lopende projecten in de regio. Zo stond onder andere het project Vechtegeschichten-Vechtverhalen uit het INTERREG-project LIVING-Vecht-Dinkel op de agenda, waarbij de projectleider Ralf Wellmer voor de aanwezigen een hele bijzondere mededeling had: Het door Duitse en Nederlandse hobbyauteurs uit het Vechtdal geschreven boek kwam vers van de pers en werd voor het eerst aan het publiek getoond.

Combinatie Vechtdaldag en Vechtsymposium

Ook voor het eerst werden twee van de bekendste evenementen rond het Vechtdal op 27 september met elkaar gecombineerd: In de ochtend vond het Vechtsymposium plaats en in de middag werd de jaarlijkse Vechtdaldag georganiseerd. Onder bijzonder mooie weersomstandigheden konden de bezoekers het Vechtdal middels excursies te voet, per boot, bus, kano of fiets verkennen. De route ging langs uiteenlopende bezienswaardigheden in zowel Duitsland als Nederland, zoals bijvoorbeeld de Grensmeander bij Laar maar ook langs de Kunstwegen-route.

Organisatie

Het Vechtsymposium is onderdeel van maatregel 3 van het INTERREG-project LIVING-Vecht-Dinke, dat medegefinancieerd wordt door de Europese Unie, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalens en de provincie Overijssel. Binnen het project wordt er door Duitse en Nederlandse partners gezamenlijk aan gewerkt om uiteenlopende onderwerpen zoals toerisme en recreatie, natuurbescherming en hoogwaterveiligheid met elkaar te verbinden om van de rivieren Vecht en Dinkel levendige, tastbare maar vooral ook veilige rivieren te maken. Het symposium werd georganiseerd door het Waterschap Vechtstromen in nauwe samenwerking met de Duits-Nederlandse Stuurgroep Vecht.

(27.09.2018)