15-03-2024

Vergadering EUREGIO-raad

Directe betrokkenheid van de gemeenten en dicht bij de burger. Dit kenmerkt de EUREGIO-Raad. De Raad is het politieke orgaan van de EUREGIO. De Raad heeft in totaal 84 stemgerechtigde leden die op basis van een politiek-regionale verdeelsleutel zijn benoemd. Binnen het Duitse en Nederlandse deelgebied wordt daarbij rekening gehouden met het aantal inwoners.

De Raad telt 42 Nederlandse en 42 Duitse raadsleden, die elk georganiseerd zijn in Nederlands-Duitse fracties. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De fracties in de EUREGIO-Raad

  • EuVP (voormaals CDU-CDA)
  • SPD-PvdA
  • Fractie Zonder Grenzen (alle andere partijen vertegenwoordigd in de EUREGIO-Raad)

De EUREGIO-Raad heeft de functie van een adviserend en coördinerend orgaan voor beleidskwesties in grensoverschrijdende samenwerking. Het neemt bijvoorbeeld resoluties aan, beslist over projecten en initieert nieuwe activiteiten. Het doel is om voortdurend de regionale grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen.

De Raad komt ten minste drie keer per jaar bijeen, afwisselend in een Nederlandse of Duitse gemeente of waterschap in het EUREGIO-gebied. De vergaderingen zijn openbaar. De EUREGIO-Raad kiest uit zijn leden een voorzitter en vice-voorzitters voor een periode van vier jaar. Sinds januari 2024 is Joris Bengevoord (GroenLinks), burgemeester van de gemeente Winterswijk, voorzitter van de EUREGIO-Raad. Zijn plaatsvervangers zijn Joost van Oostrum, burgemeester van de gemeente Berkelland, en Ansgar Hörster, Kreisdirektor van de Kreis Borken.

Het handboek dat een overzicht geeft van de EUREGIO-Raadsleden met plaatsvervangende en adviserende leden (stand oktober 2023) vindt u hier.

Een tabellarisch overzicht van de raadsleden (stand januari 2024) vindt u hier.

Verdere data voor dit evenement

EUREGIO_-_Illustratie_Metropoolregio_EUREGIO