26-02-2024

Vergadering Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur. Ook worden de besluiten van de EUREGIO-Raad onder de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur voorbereid en uitgevoerd. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit elf stemgerechtigde leden.

Hoe is het Dagelijks Bestuur opgebouwd?

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • de voorzitter van de EUREGIO-Raad en
  • tien door de EUREGIO-Raad gekozen leden (vijf Nederlandse en vijf Duitse leden, meestal burgemeesters / bestuurders)

Bovendien vaardigt elke fractie van de EUREGIO-Raad 2 adviserende leden af naar het Dagelijks Bestuur.

De directie van de EUREGIO neemt met een adviserende stem deel aan de vergadering van het Dagelijks Bestuur.

Het Dagelijks Bestuur kiest een voorzitter en een plaatsvervanger voor een periode van vier jaar. De huidige voorzitter is Joris Bengevoord, voorzitter van de EUREGIO-Raad en burgemeester van Winterswijk. Zijn plaatsvervanger is Kai Zwicker, Landrat van de Kreis Borken.

Een tabellarisch overzicht van de leden van het Dagelijks Bestuur van de EUREGIO vindt u hier (stand januari 2024).

Verdere data voor dit evenement

EUREGIO_-_Wat_we_doen_-_Onze_projecten