05-07-2024

Intra-European cross-border mobility: Border asymmetries, crisis and governance

Grensoverschrijdende mobiliteit in Europa is een belangrijk onderwerp voor beleidsmakers, lidstaten, grensregio’s en burgers. De EU, met de visie van een Europa zonder grenzen, introduceert beleid om de vrije mobiliteit van arbeid en kapitaal te garanderen, evenals en uitwisselingsprogramma’s voor het hoger onderwijs.

Echter, in de afgelopen decennia, als gevolg van migratiestromen, pandemieën en veiligheidsrisico’s zijn we de afgelopen decennia echter getuige geweest van zowel her- als ontgrenzing in de EU. In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door de “mobiliteitswende” en en “globalisering”, is het begrijpen van  grensasymmetrieën, reacties op crises en (multi)bestuursmechanismen essentieel.

De conferentie, georganiseerd door de Universiteit Twente, brengt experts en wetenschappers uit verschillende vakgebieden samen om zich te verdiepen in urgente vraagstukken zoals economische verschillen, sociale integratie en politieke uitdagingen die de grensoverschrijdende mobiliteit binnen Europa beïnvloeden. Door middel van boeiende discussies en interdisciplinaire perspectieven, zullen strategieën voor effectief bestuur en samenwerking bij het omgaan met grenscomplexen worden behandeld.