17-06-2024

Conferentie over wonen en werken in de Duits-Nederlandse grensregio

Dankzij de Europese interne markt kunnen EU-burgers vrij kiezen waar ze willen werken, een beroepsopleiding volgen, zakendoen en wonen. Vooral mensen in grensregio’s hebben veel mogelijkheden om aan beide kanten van de grens te wonen en werken. In het licht van de stijgende vraag naar werknemers in de EU zal het belang van grensoverschrijdend werk alleen maar verder toenemen.

De Nederlands-Duitse grensregio kent al veel succesverhalen. Zo zijn er meerdere grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden en initiatieven opgezet om de grensoverschrijdende arbeidsmarkt verder te versterken. Tegelijkertijd ervaren werknemers en werkgevers uitdagingen wanneer zij gebruik willen maken van grensoverschrijdende kansen, bijvoorbeeld als gevolg van uiteenlopende nationale regels op het gebied van sociale verzekering en belastingen of als gevolg van Europese wetgeving over de coördinatie van de sociale zekerheid. Een andere uitdaging waarmee de grensregio wordt geconfronteerd heeft betrekking op de precaire en soms uitbuitende werk- en leefomstandigheden waar sommige EU-arbeidsmigranten mee te maken hebben. Deze arbeidsmigranten zijn zich vaak niet bewust van hun rechten en zijn niet in staat om deze door te zetten. Daarom moet de informatieverstrekking aan arbeidsmigranten worden verbeterd, ook vóór vertrek. Bovendien zorgt het grensoverschrijdende aspect van de situatie voor specifieke handhavingsproblemen voor de inspectiediensten aan beide zijden van de grens. Dit vereist effectieve en nauwe samenwerking tussen alle actoren op alle niveaus.

Daarom organiseren de Nederlandse vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien Van Gennip, de Duitse staatssecretaris van het federale ministerie van Arbeid en Sociale Zaken Rolf Schmachtenberg en de uitvoerend directeur van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) Cosmin Boiangiu samen een conferentie om de uitdagingen en mogelijke oplossingen met u te bespreken.

De conferentie wordt gehouden in Osnabrück op 17 juni 2024 van 9.30 – 16.30 uur.

Er zal ruimte zijn om best practices uit de Duits-Nederlandse grensregio uit te wisselen, en om een impuls te geven aan concrete vervolgacties en toekomstige grensoverschrijdende samenwerking. Relevante actoren op alle niveaus, waaronder overheden en intergouvernementele instanties op gemeentelijk, regionaal, nationaal en EU-niveau en het maatschappelijk middenveld, zullen worden uitgenodigd om deel te nemen. Er zullen hooggeplaatste sprekers zijn, interactieve discussies en workshops. Alle onderdelen van de conferentie worden vertaald naar het Engels, Duits en Nederlands.

Kijk voor informatie en aanmelding op https://www.bmas.de/DE/Ministerium/Veranstaltungen/working-across-borders-de-nl-grenzkonferenz.html

Achtergrond van het evenement:

De staatssecretaris van het Bondsministerie van Arbeid en Sociale Zaken, Rolf Schmachtenberg, bezocht op 19.8.22 de EUREGIO. Hij liet zich uitvoerig informeren over de uitdagingen en oplossingen voor het tekort aan vakmensen en personeel in de regio. Hij sprak met vertegenwoordigers van het EUREGIO Grensinfopunt, Grenswerk en het ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Ook werd hij op de hoogte gebracht van de uitdagingen waarmee grenspendelaars na de afschaffing van de coronamaatregelen worden geconfronteerd. Daarbij kan het gaan om vragen m.b.t. belasting en social zekerheid.

Tot slot stelde de staatssecretaris voor dat alle Nederlands-Duitse Euregio’s tijdens een vervolgbijeenkomst samen met hem en vertegenwoordigers van het Nederlandse ministerie en de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen het thema grensoverschrijdend wonen en werken nog eens uitvoerig bespreken en mogelijke verbeteringen uitwerken.

Mensen_Canva