Wist u dat… er veel initiatieven zijn voor euregionaal onderwijs in de EUREGIO?

Wist u dat… basisscholen uitwisselingen organiseren met scholen uit het buurland of dat de Saxion Hogeschool in Enschede een euregionale strategie heeft ontwikkeld en daardoor ook veel studenten uit Duitsland aantrekt? We spraken met Barbara Verbeek van het project ‘Euregionale Doorlopende Leerlijn’ over internationalisering in het onderwijs.

Even voorstellen:

Ik ben Barbara Verbeek, senior adviseur onderwijs met als specialisatie internationalisering onderwijs. Ik werk inmiddels 18 jaar bij de gemeente Enschede in allerlei functies, maar sinds 5 jaar houd ik me met dit thema en de samenwerking met Duitsland bezig. Internationalisering is namelijk iets waar ik hart voor heb. Ik heb Internationale Betrekkingen gestudeerd in Utrecht en dacht een paar jaar geleden: dat wil ik graag weer oppakken. Binnen het thema ‘internationalisering in het onderwijs’ ben ik projectleider van het project ‘Euregionale Doorlopende Leerlijn (EDL)’. Ik vertel je er graag meer over!

EUREGIO: Wanneer is je interesse voor internationale samenwerking ontstaan?

Barbara Verbeek: Die interesse heb ik altijd al gehad. Nieuwe culturen leren kennen vind ik heel interessant en het verrijkt me ook. Ik ben veel op reis geweest, ik heb veel andere culturen ervaren en ervan geleerd. Als mens groei je er ook echt van. Ik ontdekte de andere achtergrond van mensen uit andere culturen. Die is niet goed of fout. Maar als je met elkaar samen wilt werken is het heel fijn als je de cultuur van de ander kent of leert kennen.

EUREGIO: Wat betekent het voor jou om in een grensregio (of internationale regio) te wonen?

Barbara Verbeek: Omdat ik in Enschede woon en familie heb in Duitsland, is voor mij die internationalisering heel dichtbij. Bij internationaal hoef je niet alleen aan verre bestemmingen en mooie stranden te denken. Voor ons is het ook gewoon een kwartiertje met de auto en dan ben je in het buitenland. Dan is de cultuur ook al direct anders. Ik vind dat het onze regio verrijkt en aantrekkelijk maakt. We leven hier in een internationaal gebied en dat is echt een kans. Dat heb ik vertaald naar het onderwijs met het project EDL.

EUREGIO: Wat is het onderwijsproject EDL?

Barbara Verbeek: Het project is ontstaan door de aandacht voor euregionaal onderwijs in deze regio. Euregionaal onderwijs betekent dat kinderen en jongeren die in de “Euregio” wonen, dus de grensstreek aan Nederlandse en Duitse kant, de taal en cultuur van het buurland leren. Rond euregionaal onderwijs hebben allerlei basisscholen, middelbare scholen en het MBO en het hoger onderwijs aan beide kanten van de grens initiatieven opgezet. Zo organiseren basisscholen uitwisselingen met scholen over de grens, heeft onder andere het Saxion euregionaal beleid ontwikkeld en trekken ook de AKI en de UT veel Duitse studenten aan.

In 2020 zijn we vanuit de gemeente Enschede in samenwerking met de EUREGIO, het Saxion en de provincie Overijssel een onderzoek gestart: wat is nou eigenlijk euregionaal onderwijs? Hoe kunnen we dat vormgeven met z’n allen en hoe werken we uiteindelijk aan een Euregionale Doorlopende Leerlijn? Dus een leerlijn waarin kinderen gedurende hun hele schoolperiode euregionale “competenties” ontwikkelen en daarna klaar zijn voor een baan in de hele euregio – dus ook over de grens? Daar is een actieprogramma uitgerold waar we nu hard aan werken met partners vanuit de “triple helix” (onderwijs, ondernemers en overheid) in de hele Euregio. Dus uit Nederland en Duitsland.

Een mooie mijlpaal was dat we vorig jaar tijdens de Grenslandconferentie in Enschede de workshop over het thema onderwijs mochten verzorgen. Hier waren mensen uit heel Nederland en Noordrijn-Westfalen bij aanwezig.

EUREGIO: Het is dus een project waarin Nederlandse en Duitse collega’s samenwerken. Welke cultuurverschillen ervaar je?

Barbara Verbeek: Met het project zijn we aan het pionieren. Als Nederlanders kunnen we nogal eens zeggen: we gaan links, en dan gaan we de dag erop toch weer rechts. Onze Duitse collega’s zijn wat dat betreft weer heel anders. Zij zijn meer van: ik doe pas mee als duidelijk is wat we gaan doen. Maar als ze ‘ja’ zeggen, dan zeggen ze ook echt ‘ja’ en kun je op ze rekenen. Met de creativiteit van Nederlanders en de betrouwbaarheid en stabiliteit van Duitsers kom je samen tot mooie resultaten: als je elkaar maar begrijpt.

EUREGIO: Waar werk je naartoe met het project EDL?

Barbara Verbeek: Met het project willen we jongeren in de grensregio de mogelijkheid bieden om deze zogenoemde euregionale competenties te leren. Het leren van de taal en cultuur over de grens werkt verrijkend en vergroot de kans voor jonge mensen in onze grensregio om een baan te vinden die écht bij ze past: ook als die aan de andere kant van de grens is. Maar ik ben er ook van overtuigd dat als je leert over de cultuur in het buurland, dat je daar ook tijdens de rest van je leven – met welk land je dan ook samenwerkt – baat bij hebt. En de arbeidsmarkt zal alleen maar internationaler worden. Als wij met de EDL jongeren in onze regio de kans kunnen bieden ook over de grens te gaan werken en hun horizon te vergroten, dan is dat een mooi resultaat.

EUREGIO: Doorpraten over euregionaal onderwijs?

Barbara Verbeek: Met veel energie en enthousiasme hebben we een platform neergezet. Ik ben er trots op dat we dit samen met de partners hebben bereikt. Wil je meer weten over het project EDL? Kun jij ons helpen het “euregio onderwijs” netwerk te vergroten – ken je bijvoorbeeld scholen die zich zouden kunnen aansluiten of een bedrijf dat stagiaires uit het buurland aanneemt? Neem contact op met projectleider Barbara Verbeek.

Neem contact op met Barbara Verbeek