Wisseling van voorzitterschap in de Raad van Advies van de gezondheidsregio EUREGIO

De minister van Volksgezondheid van Nedersaksen, Daniela Behrens, zal op 1 december 2022 het presidentschap overnemen en de adviesraad van de EUREGIO-gezondheidsregio voorzitten. Eerder was de minister van Volksgezondheid van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Karl-Josef Laumann, voorzitter en voorzitter van de adviesraad. De looptijd van een jaar loopt af aan het einde van de maand.

Minister Behrens benadrukt: “Ik kijk ernaar uit om mijn knowhow in te zetten om de EUREGIO gezondheidsregio te ondersteunen als voorzitter en voorzitter van de adviesraad. Goede netwerken, zeker in de grensoverschrijdende zorgsector, zijn een belangrijke voorwaarde om de grote uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. De demografische verandering en de daarmee gepaard gaande toename van het aantal hoogbejaarde patiënten, evenals de steeds groeiende behoefte aan specialisten, doet zich in vrijwel alle zorggebieden voor. Of het nu gaat om artsenpraktijken, ziekenhuizen of zorginstellingen: overal is een tekort aan gekwalificeerde specialisten. Gezondheidsregio’s creëren lokale structuren voor sectoroverschrijdende samenwerking. Deze sectoroverschrijdende zorg moet verder worden bevorderd. Regio’s kunnen hiervan profiteren als alle actoren die betrokken zijn bij de gezondheidszorg betrokken zijn en samen optrekken. Sectoroverstijgende zorg is geen doel op zich: het doel is om een ​​optimale gezondheidszorg te garanderen voor alle mensen en in alle regio’s – in de stad of op het platteland.”

Minister Lauman legt uit: “Een goede samenwerking met andere landen in Europa is belangrijk. Dit geldt met name voor de gezondheidszorg in de grensregio. Het is goed dat we gezondheid over de grenzen heen beschouwen als de belangrijkste troef en samenwerken om de zorgstructuren voortdurend te verbeteren. Een belangrijke stap recent was de aansluiting van het regionale zorgcompetentiecentrum van de gezondheidsregio EUREGIO op de telematica-infrastructuur. Dit betekent dat het hier in dienst zijnde verplegend personeel als een van de eersten in Duitsland functionerende authenticatiekaarten ontving als onderdeel van de proefoperatie van het elektronische register van beroepen en zo toegang heeft tot alle toepassingen via de beveiligde datasnelweg in de gezondheidszorg. Ik ben erg blij met deze positieve ontwikkeling, die ik heb kunnen helpen promoten.”

Thomas Nerlinger, algemeen directeur en projectmanager van de gezondheidsregio EUREGIO e. v.: “Met minister Laumann als eerste voorzitter van de adviesraad van onze EUREGIO-gezondheidsregio hebben we symbolisch een belangrijke hoeksteen gelegd voor het 10-jarig bestaan ​​van de vereniging met het Noordrijn-Westfaalse deel van de oudste EUREGIO-regio van onze EU met 3,4 miljoen inwoners en 129 gemeenten. Samen met de raad van advies, raad van bestuur, samenwerkingspartners en onze circa 190 verenigingsleden kijken we met grote dankbaarheid terug op wat er tot nu toe is bereikt. Even groot is de vreugde dat minister Behrens nu het voorzitterschap van de adviesraad met de sectie EUREGIO Nedersaksen op zich neemt. Ook in Nedersaksen zijn er goede uitgangspunten voor ons werk in onze adviesraad voor de grensregio EUREGIO. Denk hierbij aan de verdere ontwikkeling van digitalisering in de zorg, het ontwerp van toekomstige ziekenhuiszorg of de oprichting van regionale gezondheidscentra. Onze projectervaring uit de zorg en casemanagement met digitale netwerken, bijvoorbeeld in de ReKo-modelregio Grafschaft Bentheim/Emsland, biedt ook de mogelijkheid om regelmatig politieke projecten op het gebied van zorg om te zetten in de praktijk en daarmee sectoroverstijgende zorg vooruit te helpen. Als gezondheidsregio EUREGIO ondersteunen we ook graag de verdere ontwikkeling van de gezondheidsregio’s in Nedersaksen.” de politieke plannen op het gebied van zorg regelmatig om te zetten in de praktijk en sectoroverstijgende zorg vooruit te helpen. Als gezondheidsregio EUREGIO ondersteunen we ook graag de verdere ontwikkeling van de gezondheidsregio’s in Nedersaksen.” de politieke plannen op het gebied van zorg regelmatig om te zetten in de praktijk en sectoroverstijgende zorg vooruit te helpen. Als gezondheidsregio EUREGIO ondersteunen we ook graag de verdere ontwikkeling van de gezondheidsregio’s in Nedersaksen.”

Achtergrond:

De vereniging gezondheidsregio EUREGIO is in 2011 opgericht met als doel het profiel van de gezondheidseconomie in de grensregio van Duitsland en Nederland te versterken. De Adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers uit de politiek en de gezondheidssectoren van beide landen. Voorzitter Rob Welten van de EUREGIO is namens de 129 gemeenten en 3,4 miljoen inwoners lid van de Raad van Advies. Directeur-bestuurder van de EUREGIO, Christoph Almering, is bestuurslid. De erevoorzitter van de adviesraad wisselt als voorzitter af tussen de deelregio’s Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Nederland.

Bron: www.gesundheitsregion-euregio.eu

Foto: (v.l.) Minister Karl-Josef Laumann und Ministerin Daniela Behrens; Rechte: MS

Foto: (v.l.) Minister Karl-Josef Laumann en minister Daniela Behrens; © MS