“Westfalen meets Nederland – een uitwisseling over Nederlands-Duitse economische betrekkingen”

Westfalen e.V. en de Westfaalse afdeling van de Verband deutscher Unternehmerinnen (Vereniging van vrouwelijke Duitse Ondernemers), samen met MKB Twente en de EUREGIO hebben op 14 maart ondernemers uitgenodigd voor een uitwisseling over economie en grensoverschrijdende samenwerking tussen Westfalen, Nederland en Nedersaksen.

Onder het motto “Keep in Touch with the Duch” opende Peter Schuurmann, consul-generaal van Nederland in Düsseldorf, de avond met zijn keynote speech in het EUREGIO-vergadercentrum Terhaar sive Droste in Glanerbrug. In zijn toespraak wees hij op de onmisbare bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Duitsland. Met het oog op de oorlog in Oekraïne was het volgens Schuurmann duidelijk dat de geopolitieke uitdagingen alleen “met assertieve diplomatie en een actief buitenlands beleid” kunnen worden overwonnen. Daarbij moet de verdere versterking van de Europese Unie worden gewaarborgd om het hoofd te kunnen bieden aan het veranderende machtsevenwicht in de wereld. Een ander punt in de toespraak van de consul-generaal was het feministisch buitenlands beleid in Duitsland, dat erop gericht is de gelijke kansen voor vrouwen en mannen te ontwikkelen, zowel in de economische sector als in alle andere sociale verbanden.

In een tweede keynote sprak Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, over belangrijke grensoverschrijdende kwesties. Onder andere verbetering van de arbeidsmarkt en netwerkvorming moeten de mensen in de EUREGIO over de grenzen heen dichter bij elkaar brengen en duurzame uitwisseling mogelijk maken. In het kader van de strategie EUREGIO 2030 zou een 360-graden arbeidsmarkt moeten ontstaan, die de integratie van stedelijke en landelijke gebieden in de EUREGIO waarborgt. Ook grensoverschrijdende uitwisseling, gezamenlijke projecten en krachtenbundeling tussen Nederland en Duitsland zijn onontbeerlijk. In de Nederlands-Duitse- Euregio’s zijn de GrensInfoPunten heel concreet aanspreekpunten met deskundig advies voor grenspendelaars en hun vragen.

Naast de twee keynote sprekers kwamen ook Marie-Theres Thiell, voorzitster van de Westfaalse tak van de Verband deutscher Unternehmerinnen, Harold Oude Smeijers van MKB Twente en Peter Paziorek, Westfalen e.V. en voormalig districtspresident van Münster, aan het woord. Met name grensoverschrijdende economische kwesties van de regio’s werden besproken en het bijzondere potentieel en de economische kracht van de “grenzeloze” regio werden belicht. Daarna volgden vragen van en discussie met het publiek over de uitdagingen van de grensoverschrijdende economie en de arbeidsmarkt in de EUREGIO. De initiatiefneemster van de bijeenkomst, Marie-Theres Thiell, kondigde met genoegen aan dat de VdU de uitwisseling met Nederlandse ondernemers na de ingrijpende corona-periode weer nieuw leven wil inblazen.

Tot slot hadden de deelnemers de gelegenheid om onder het genot van Duitse currywurst en een borrel in de haardkamer van het vergadercentrum te netwerken en samen de besproken onderwerpen verder te verdiepen.

De deelnemers van de paneldiscussie:
Dr. Peter Paziorek (Westfalen e.V en Districtspresident Münster a.D.), Peter Schuurmann (Generalkonsul in Düsseldorf), Dr. Marie-Theres Thiell  (Voorzitter van de Verband deutscher Unternehmerinnen – Landesverband Westfalen), Christoph Almering (Directeur van de EUREGIO) & Harold Oude Smeijers (MKB Twente). © Nederlands consulaat in Düsseldorf