Vandaag is het Wereld Waterdag!

Vandaag is het Wereld Waterdag! Deze dag is door de Verenigde Naties in het leven geroepen om meer bewustzijn te creëren rondom het thema water.

Schoon drinkwater is onmisbaar in ons leven en tegelijkertijd heeft water veel impact op ons door de weersextremen die de laatste jaren steeds vaker plaatsvinden. Daarom wordt er ook in de EUREGIO hard gewerkt aan een goede waterkwaliteit en het waterrobuust maken van steden. Hier zorgen onder andere de projectpartners van de INTERREG-projecten Waterrobuuste steden, MiKRO, MEDUWA en LIVING-Vecht-Dinkel wel voor!

Lees hier meer over de projecten:

Waterobuuste_steden_-_Projectpartners_INTERREG_Deutschland_-_Nederland_EUREGIO

INTERREG-projectpartners Waterobuste steden