“Vredesketen” tussen Münster en Osnabrück

Vanwege het feit dat de Russische inval in Oekraïne een jaar geleden heeft plaatsgevonden is op 24 februari tussen de steden van de Vrede van Westfalen Münster en Osnabrück een “vredesketen” gevormd.

De EUREGIO-raad gaf in de afgelopen vergadering in november in Steinfurt al blijk van zijn solidariteit met dit initiatief en vormde aansluitend aan de vergadering een symbolische menselijke keten als oproep tot vrede. Aan de vredesketen op 24 februari hebben ook vertegenwoordigers vanuit het Dagelijks Bestuur en de directie van de EUREGIO deelgenomen.