Veilig thuis revalideren dankzij slimme kleding

Het project SMOVE werd in juli 2019 goedgekeurd door de Stuurgroep EUREGIO van het Europese subsidieprogramma INTERREG V Deutschland-Nederland. Het was de start van een samenwerking tussen Nederlandse en Duitse projectpartners die werkten aan de ontwikkeling van een slim kledingstuk. Het slimme kledingstuk is bedoeld om patiënten de mogelijkheid te bieden in de eigen veilige thuisomgeving te laten revalideren. Dit verlaagt de kosten voor de gezondheidszorg en vermindert de fysieke en mentale belasting van de behandelingen voor de vaak minder mobiele patiënten. Vooral in het noorden van de Duits-Nederlandse grensregio moeten patiënten vaak lange afstanden overbruggen tot gespecialiseerde zorg, terwijl dit met een motorische beperking geen simpele opgave is.

SMOVE is een onderzoeksproject dat zich richt op drie specifieke doelgroepen: patiënten na een heup- of knieoperatie, patiënten met een beroerte en parkinsonpatiënten. In het project ging het om de ontwikkeling van een instrument om de bewegingen van patiënten thuis te monitoren en klinisch te beoordelen. Een voorbeeld van een dergelijk instrument is een broek met sensoren die de beweging van de drager meet. Vervolgens wordt deze data zichtbaar in een app op de smartphone van de gebruiker en eveneens wordt de informatie gedeeld met de zorgprofessional. De data kan daarbij informatie geven over hoe actief de spieren zijn bij welke bewegingen en hoe de beweging wordt gemaakt. Ook kan de patiënt aangeven wanneer er medicijnen zijn ingenomen, zodat de invloed van de medicijnen via de app gevolgd kunnen worden.

De zogenoemde revalidatiebroek werd getest in thuislabs die de situatie van een woonkamer nabootsen. De proefpersonen werden samengesteld uit patiënten die tot de doelgroep van het project behoren en gezonde testpersonen. De resultaten gaven weer dat de sensoren in de broek correct geplaatst zijn en daadwerkelijk data generen. Door het geleidende materiaal zilverstof te verwerken in het textiel, worden bewegingen gemeten en doorgestuurd naar het portaal in de app die speciaal voor het project is ontwikkeld en in Nederland en Duitsland gebruikt kan worden.

‘’Dankzij algoritmen wordt de ruwe data omgezet in inzichtelijke informatie voor patiënt en zorgprofessional’’, aldus Thijs Tönis van projectpartner TSMI.

Het project is eind 2022 geëindigd. Helemaal rijp voor de markt is de slimme broek echter nog niet. Een basisprototype is er en deze zal ook na projecteinde verder worden geoptimaliseerd. De optimalisatie ligt vooral in de Shimmer-technologie van de sensoren, waarbij het versturen van data van de spieractivatie nog een aandachtspunt is. De datapakketten van spieractivatie moeten nog verwerkt worden in slimme sensoren alvorens het product geschikt is voor de commerciële markt. Ondanks het einde van het project streven de projectpartners naar een snelle marktintrede van de broek.

SMOVE is een voorbeeld van hoe een Duits-Nederlandse samenwerking het grensgebied ten goede komt. In beide landen hebben we te maken met de behandeling van patiënten met motorische aandoeningen. Men loopt in de gezondheidszorg tegen soortgelijke problemen aan en het is dan ook des te belangrijker om samen naar oplossingen te zoeken, vooral door de inzichten die projectpartners uit beide landen meebrengen. Wat betreft de telegeneeskunde en thuiszorg hebben Duitse organisaties meer ervaring, omdat zij al langer gebruik maken van telegeneeskundige- en andere vormen van thuiszorg dan Nederlandse zorginstellingen. Dit komt ook tot uiting in de Duitse zorgverzekeringsstructuur, waarbij telegeneeskunde onder speciale voorwaarden wordt vergoed, terwijl dit in Nederland vaak niet het geval is. Daarentegen heeft Nederland weer meer kennis en ervaring met het ontwikkelen van de benodigde algoritmen om ervoor te zorgen dat thuismonitoring mogelijk wordt gemaakt. Het team van specialisten bestond daarbij uit medewerkers van de volgende organisaties: Twente Medical Systems International B.V., UMCG en Roessingh aan Nederlandse zijde en InterMedCon, Shieldex en UKM aan Duitse zijde.

Bovendien werden projectresultaten actief gedeeld met internationale artsen door het deelnemen aan beurzen en het verzorgen van presentaties op evenementen wereldwijd, waaronder in Dubai op de EXPO 2020. Dr. Vincent Hofbauer en Florian Willmann van het Universitair Ziekenhuis Münster presenteerden niet alleen het eerste prototype van het SMOVE-project in het Duitse paviljoen, maar gaven ook impressies van huidige heup- en knieprothese-operaties. Bezoekers konden zelf ook experimenteren met het implanteren van knieprothesen in kunstbotten en het meten van de eigen spieractiviteit.

Afgelopen en toekomstige acties met betrekking tot het project kunnen gevolgd worden via de projectwebsite, www.smove.tech.

Het INTERREG VA – project ‘’SMOVE” werd gefinancierd door de Europese Unie. Verder ondersteunden het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europa angelegenheiten, het Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie NRW, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Provincie Overijssel het project.