Home>Actueel>Save the date! Netwerkbijeenkomst Arbeidsmarkt & Onderwijs op 5 oktober

Save the date! Netwerkbijeenkomst Arbeidsmarkt & Onderwijs op 5 oktober

Onze gemeenschappelijke grensregio leeft van de intensieve uitwisseling van ervaring en kennis. De afgelopen jaren is de koers uitgezet voor de totstandbrenging van een opleidings- en arbeidsmarkt zonder grenzen.

Met vele succesvolle initiatieven zijn wij samen een stuk dichterbij gekomen bij het bereiken van dit doel. Ook de corona-pandemie kon ons daarbij niet tegenhouden. De onderwijs- en arbeidsmarktpartners hebben de kans benut om digitale mogelijkheden grensoverschrijdend, ook in het bereik van onderwijs en werken, uit te breiden.

Gezamenlijk met jullie willen wij terugkijken op de succesvolle initiatieven en projecten. Op basis daarvan zullen wij samen bespreken welke mogelijkheden er zijn voor grensoverschrijdende samenwerking in de toekomst en verwelkomen wij suggesties en ideeën voor de invulling daarvan.

Hiertoe informeren de regionale programmamanagements Interreg bij de Eems Dollard Regio (RPM EDR) alsook de EUREGIO (RPM EUREGIO) over de subsidiemogelijkheden in het nieuwe Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland.

Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor het netwerkevenement

“Gemeenschappelijk werken aan een verbonden grensgebied” op 5 oktober 2022 vanaf 12:30 uur in Papenburg.

Het vriendelijke verzoek om deze datum alvast in uw agenda te noteren. Het definitieve programma volgt snel.