Reiswaarschuwing en actuele coronaregels (03.10.2020)

Het Duitse Robert Koch Instituut (RKI, het Duitse RIVM) heeft grote delen van Nederland – alle provincies behalve Zeeland en Limburg – tot risicogebied verklaard. Dit betekent dat de provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe, en dus alle Nederlandse gebieden die tot de EUREGIO behoren en aan Duitsland grenzen, ook tot deze categorie behoren. Deze maatregel gaat vergezeld met een reiswaarschuwing van het Federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deze provincies.

Dit houdt in dat de regeling rondom het inreizen van de deelstaten Noordrijn-Westfalen (herziene versie met ingang van 3 oktober) en Nedersaksen nu van toepassing zijn op de Nederlandse risicogebieden.

Door de nauwe samenwerking met Nederland wordt de grens opengehouden, maar het ‘reizen’ wordt nauw gecoördineerd. Hierdoor kunnen grensarbeiders aan het werk blijven en is de toevoer van goederen gewaarborgd.

De deelstaat Noordrijn-Westfalen geeft uitgebreide informatie op haar ‘Corona informatie pagina’. Hier wordt erop gewezen dat iedereen die Noordrijn-Westfalen binnenkomt vanuit een risicogebied zonder uitzondering contact moet opnemen met de verantwoordelijke gezondheidsautoriteit.

Uitzonderingen op de algemene 14-daagse quarantaineverplichting zijn mogelijk voor bepaalde groepen mensen, bijvoorbeeld grensarbeiders, of voor bepaalde gelegenheden zoals een dringende medische behandeling, co-ouderschap, een uitvaart of studie of in het kader van het kleine grensverkeer. Bovendien is de quarantaineverordening niet van toepassing op reizigers die, zonder overnachting, doorreizen naar een ander land en hierbij door Noordrijn-Westfalen komen.

Vanaf 3 oktober is het mogelijk om na minder dan 24 uur vanuit een risicogebied in Noordrijn-Westfalen te komen in het kader van het zogenaamde ‘kleine grensverkeer’, bijvoorbeeld om boodschappen te doen.

COVID-19_Update_-_02_Oktober_2020

Alle uitzonderingen op de quarantaineplicht zijn niet van toepassing als iemand symptomen heeft die wijzen op het coronavirus. Meer informatie over grenswerkzaamheden en quarantaine vindt u hier.

Als men vanuit een risicogebied in Duitsland komt geldt dus ook in de deelstaat Nedersaksen de 14-daagse quarantaineverplichting. De website van Nedersaksen beschrijft wat men in dit geval precies moet doen:

“U bent verplicht om direct na binnenkomst naar uw eigen huis, gewone verblijfplaats of andere geschikte accommodatie te gaan en daar te blijven totdat uit de uitgevoerde test blijkt dat u niet besmet bent met het coronavirus!

Bovendien schrijft de deelstaat op zijn website:

  1. Bel uw huisarts en vraag om een coronatest, want u bent binnengekomen vanuit een risicogebied.
  2. Bel onmiddellijk uw gezondheidsautoriteit en laat hen weten dat u Duitsland bent binnengekomen vanuit een risicogebied. U staat dan onder toezicht van deze autoriteit tijdens de quarantaine periode.

Hierbij geldt de regel dat iemand zich bij “binnenkomst uit een risicogebied, ofwel 10 dagen na binnenkomst, ofwel 48 uur voor binnenkomst laat testen. Als de test al 48 uur voor binnenkomst is uitgevoerd, moet de reiziger het resultaat binnen 72 uur aan de bevoegde gezondheidsautoriteit voorleggen”.

Aanvullende actuele informatie na de indeling van de Nederlandse grensprovincies als risicogebied is tijdens dit weekend nog niet beschikbaar op de website van de deelstaat Nedersaksen.

In Noordrijn-Westfalen geldt de quarantaineverplichting niet als er binnen 48 uur voor binnenkomst een negatieve coronatest is uitgevoerd. Een test kan ook in Duitsland worden afgenomen. Totdat het testresultaat beschikbaar is, moet echter ook in Noordrijn-Westfalen de quarantainevoorschriften in acht worden genomen. Reizigers die terugkeren uit risicogebieden kunnen momenteel op vier luchthavens in Noordrijn-Westfalen gratis worden getest op het coronavirus. Het testresultaat kan meestal binnen drie dagen online worden bekeken.

Volgens de staatskanselarij in Düsseldorf zijn er echter nog meer uitzonderingen op deze quarantaineverplichting. Het kan worden toegestaan om tot een maximum van 5 dagen vanuit een risicogebied Noordrijn-Westfalen in te reizen vanwege dringende beroepsmatige redenen of om opleidingsredenen.

Overtredingen van de quarantainevoorschriften kunnen worden bestraft met een boete van maximaal € 25.000.

Meer informatie over de exacte regelgeving voor Noordrijn-Westfalen is te vinden in de ‘Corona inreisregeling’  van Noordrijn-Westfalen en op de website van de deelstaat.

De EUREGIO wijst er ook op dat het nog steeds erg belangrijk is om afstand te houden en voorzichtig te zijn aan beide zijden van de grens. Onnodig reizen wordt sterk afgeraden. Het gaat hierbij met name om toeristische reizen, maar ook om winkel- en restaurantbezoeken.

Meer informatie

Het laatste nieuws op de website van het Robert Koch Instituut is hier te vinden:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

De ‘Corona inreisregeling’ van de deelstaat Noordrijn-Westfalen:

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-10-01_coronaeinrvo_ab_03.10.2020_lesefassung.pdf