Districtspresident Andreas Bothe bezoekt de EUREGIO

Regierungspräsident Andreas Bothe van de Bezirksregierung Münster heeft een eerste bezoek gebracht aan de EUREGIO-  in Gronau en Enschede.

Ter plaatse werd hij ontvangen door EUREGIO-voorzitter Rob Welten, directeur-bestuurder Christoph Almering en de plaatsvervangende directeur-bestuurder Dinand de Jong. Andreas Bothe maakte kennis met het werk van het GrensInfoPunt, dat grensgangers adviseert die vragen hebben over werken, ondernemen, wonen en studeren in het buurland. Ook kreeg hij inzicht in het Regionale Programmamanagement van INTERREG, dat als zelfstandige instantie in het EUREGIO-secretariaat in Gronau is gevestigd.
Tijdens het aansluitende werkoverleg in het vergadercentrum van het grensoverschrijdend samenwerkingsverband van gemeenten in Glanerbrug werd onder meer gesproken over de huisvesting van arbeidsmigranten, georganiseerde criminaliteit in een grensoverschrijdende context, de economische corridor Münster-Zwolle met een bijbehorende rechtstreekse spoorverbinding tussen beide steden en Duits-Nederlandse afvalverwerking bij Twence.

“Wij zijn bijzonder verheugd dat de Bezirksregierung in de persoon van de heer Bothe een duidelijk signaal afgeeft voor verdere intensieve ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking”, vatte EUREGIO-voorzitter Rob Welten het bezoek positief samen. En ook directeur-bestuurder Christoph Almering toonde zich tevreden: “Er zullen ook in de toekomst grote uitdagingen zijn als het gaat om het wegnemen van grensbelemmeringen, daarom is het goed om een sterke partner als het districtsbestuur en de Regierungspräsident zelf aan je zijde te hebben.”

230511 Antrittsbesuch RP Bothe Bei EUREGIO

Aan de Duits-Nederlandse grens in Gronau en Enschede ontmoette districtsvoorzitter Andreas Bothe de president en de directie van de EUREGIO (van links naar rechts: Dinand de Jong, adjunct-directeur van de EUREGIO, Christoph Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, Marie Poppen en Katrin van Delden van het districtsbestuur van Münster, Andreas Bothe, districtsvoorzitter van Münster, Rob Welten, voorzitter van de EUREGIO). (©EUREGIO)