Oproep tot het indienen van voorstellen voor grensoverschrijdende miniprojecten

Heeft u een idee voor een grensoverschrijdend project, bijvoorbeeld een uitwisseling tussen scholen, kunstenaars of het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de EUREGIO? Zelfs in tijden van Corona is het mogelijk subsidies te krijgen voor grensoverschrijdende activiteiten. Hoe zo een uitwisseling ook digitaal kan, blijkt uit het miniproject Scouts Online, dat op 19-12-2020 werd uitgevoerd door de Nederlandse stichting “Aover de Gäöt” samen met de gemeente Bocholt. In het kader van een online spelavond ontmoetten talrijke jongeren elkaar virtueel en gebruikten de tijd tussen de spelonderdelen voor een levendige uitwisseling over het werk van de verschillende scoutingstammen in het grensgebied. Een beschrijving van het project met foto’s is beschikbaar op de website van EUREGIO. De verantwoordelijke projectmedewerkers van de EUREGIO zullen graag samen met de aanvragers nagaan hoe hun projectidee met inachtneming van de geldende coronaregels kan worden uitgevoerd. Lorenz Dik van het EUREGIO-bureau kan per e-mail worden bereikt op info@euregio.eu.

Projectvoorstellen kunnen worden ingediend van 01-03-2021 tot 15-04-2021.

In de afgelopen vier jaar hebben rond 600 kleinere grensoverschrijdende projecten in de EUREGIO toekenningen voor financiële steun uit INTERREG-middelen ontvangen. Het subsidiebedrag hangt af van de duur, reikwijdte en de kosten van het project. Tot 15 april 2021 kunnen belangstellende verenigingen, gemeenten, onderwijsinstellingen en het midden- en kleinbedrijf (MKB) hun projectideeën indienen.

De initiatiefnemers van het project zullen tijdens de uitvoeringsfase intensieve steun ontvangen van het EUREGIO-personeel. Op deze manier wil de EUREGIO zowel het grensoverschrijdende karakter van de projecten als ook een goede ondersteuning van de projecten waarborgen. Bij deze projecten is het van belang dat partners uit Nederland en Duitsland het project gezamenlijk van begin tot eind ontwikkelen, uitvoeren en financieren. Het is ook belangrijk dat een projectidee innovatief is en de grensoverschrijdende integratie van het grensgebied bevordert.

Naast voorstellen voor miniprojecten kunnen tot 15 april 2021 ook aanvragen worden ingediend voor kleine projecten met een maximale financiering tot € 25.000,00. De financiering van mini- en klein projecten is onderdeel van het INTERREG V A-project “Kaderproject Prioriteit II voor het EUREGIO-gebied”. Dit wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Andere medefinanciers zijn de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland, het Ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen, de Rijkskanselarij van Nedersaksen en de EUREGIO.

Meer informatie over financieringsmogelijkheden is te vinden op euregio.eu/subsidies.

Scouts_Online_-_©Christa_Van_Dee-Stichting_Aover_De_Gäät