Oproep tot het indienen van voorstellen voor grensoverschrijdende klein- en miniprojecten

Heeft u een idee voor een grensoverschrijdend project, bijvoorbeeld een uitwisseling tussen scholen, kunstenaars of het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de EUREGIO? Zelfs in tijden van Corona is het mogelijk subsidies te krijgen voor grensoverschrijdende activiteiten. Er zijn inmiddels talrijke voorbeelden van succesvolle grensoverschrijdende ontmoetingsprojecten in de virtuele ruimte, zoals de online workshops in het kader van het project “Youth (Girls) Online” van afgelopen weekend of de projecten “Online Escape Room Diamond Fever” en “Scouts Online”, waardoor nieuwe ideeën ontstaan, bijvoorbeeld voor virtuele Nederlands/Duitse studentenuitwisselingen. De verantwoordelijke projectmedewerkers van de EUREGIO kunnen samen met de aanvragers nagaan hoe hun projectidee met inachtneming van de geldende coronaregels kan worden uitgevoerd. De projectmedewerkers kunnen per e-mail worden bereikt op info@euregio.eu.

In de afgelopen vijf jaar hebben talrijke kleinere grensoverschrijdende projecten in de EUREGIO subsidie uit het INTERREG-programma ontvangen. Het subsidiebedrag hangt af van de duur, reikwijdte en de kosten van het project. Vanaf 1 juli tot en met 15 augustus 2021 kunnen belangstellende verenigingen, gemeenten, onderwijsinstellingen en het midden- en kleinbedrijf (MKB) hun projectideeën indienen.

De initiatiefnemers van het project zullen tijdens de uitvoeringsfase intensieve steun ontvangen van het EUREGIO-personeel. Op deze manier wil de EUREGIO zowel het grensoverschrijdende karakter van de projecten als ook een goede ondersteuning van de projecten waarborgen. Bij deze projecten is het van belang dat partners uit Nederland en Duitsland het project gezamenlijk van begin tot eind ontwikkelen, uitvoeren en financieren. Het is ook belangrijk dat een projectidee innovatief is en de grensoverschrijdende integratie van het grensgebied bevordert.

Naast voorstellen voor miniprojecten kunnen tot en met 15 august 2021 ook aanvragen worden ingediend voor kleine projecten met een maximale financiering tot € 25.000,-.

De financiering van mini- en klein projecten is onderdeel van het INTERREG V A-project “Kaderproject Prioriteit II voor het EUREGIO-gebied”. Dit wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Andere medefinanciers zijn de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland, het Ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen, de Rijkskanselarij van Nedersaksen en de EUREGIO.

Meer informatie over financieringsmogelijkheden is te vinden op euregio.eu/subsidies.

INTERRE_NL_DE_Vlaggen