Nieuwe Europese subsidie: samenwerken om droogte tegen te gaan

5-6-2024. In de Programmabrede Stuurgroep van het Interreg Deutschland-Nederland programma werd in mei een nieuw grensoverschrijdend project door verschillende Duitse en Nederlandse overheden goedgekeurd.

Het Regionale Programmamanagement van Interreg uit Gronau heeft de projectpartners begeleid bij het indienen van de aanvraag. Het project met de naam ‘’DIWA’’ focust zich op de ontwikkeling van een grensoverschrijdende droogteaanpak. Droogte is voor beide landen steeds vaker een bedreiging door de klimaatverandering en is een probleem dat niet ophoudt aan de grens. Sterker nog, de droge zomers van de afgelopen jaren laten zien hoe hard een samenwerking gewenst is. Het project spits zich daarbij toe op de grensstreek tussen Nederland en Duitsland in het programmagebied van Interreg. De Vecht is hier een goed voorbeeld van; een regenwaterrivier die van het Duitse Münsterland stroomt richting het Overijsselse Zwartewater; een duidelijk grensoverschrijdend stroomgebied. Maatregelen aan de ene zijde van de landsgrens hebben vooral effect wanneer zij aan de andere zijde van de landsgrens gelijkwaardig worden aangepakt.

In het project ‘’DIWA’’ werken tien partners met elkaar samen: Waterschap Vechtstromen (Leadpartner), Waterschap Rijn en Ijssel, Provincie Gelderland, Universiteit Twente, Kreis Borken, Kreis Steinfurt, Landkreis Emsland, Landkreis Grafschaft Bentheim, Vechteverband en de EUREGIO. Het project heeft een budget van € 6.531.101,48. Op dit moment wordt er zeer beperkt grensoverschrijdend samengewerkt op het thema droogte. De noodzaak hiervoor wordt wel gevoeld, maar tegelijkertijd zijn er nog veel beren op de weg die een samenwerking niet eenvoudig maken. Deze spreekwoordelijke beren zijn o.a. terug te vinden in het ontbreken van een nationaal of Europees droogtebeleid als vertrekpunt voor samenwerking en beperkte informatie-uitwisseling over droogte door gebruik van verschillende data, modellen en beoordelingsmethoden.

De projectpartners van ‘’DIWA’’ willen gezamenlijk toewerken naar meer afstemming tussen overheden en gebiedsbeheerders in Nederland en Duitsland. Hiervoor zal ook een leidraad ontwikkeld worden gebaseerd op aanbevelingen ten aanzien van de governancestructuur, data uit meetnetten, ontwikkelde scenario’s en strategieën en resultaten uit gebiedspilots. Vooral door de gebiedspilots worden ook al heel concreet tijdens het project acties omgezet in de praktijk. Zo worden langs het Coevorden-Piccardie kanaal maatregelen rondom de waterretentie genomen die ervoor zorgen dat water beter in het landschap wordt vastgehouden en ook het grensoverschrijdende stroomgebied van de Geele Beek wordt onder handen genomen met als doel het verbeteren van de beschikbaarheid van water in het stroomgebied en het bevorderen van de ecologische waterkwaliteit. Een belangrijk doel in het project is ook dat Nederlandse en Duitse betrokkenen kennis met elkaar uitwisselen en leren van best practice voorbeelden van elkaar.

Financiering
In totaal heeft het project tot eind van het jaar 2027 een budget van € 6.531.101,48 te besteden. Er is een Interreg-financiering voor het merendeel afkomstig uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Door de goedkeuring van DIWA gaat € 2.600.244,18 uit dit fonds naar de Duits-Nederlandse samenwerking. Daarnaast dragen de Interreg-partners een cofinanciering bij met een waarde van € 1.122.920,28. Dit zijn Duitse ministeries en Nederlandse provincies, waaronder de provincies Overijssel en Gelderland aan Nederlandse zijde en aan Duitse zijde het Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie NRW en het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten. De Samtgemeinde Emlichheim neemt als regionaal co-financier € 200.000,00 voor haar rekening. Ook leveren de projectpartners een eigen bijdrage van € 2.607.937,02.