Netzwerk Oberfläche e. V. biedt podium voor ontmoeting

Op 10 november kwamen 72 vertegenwoordigers van Nederlandse en Duitse organisaties die zich bezig houden met duurzame innovaties in Greven samen en gingen het gesprek met elkaar aan over gedeelde wensen en doelen en om van elkaar te leren. Succesvolle samenwerkingen werden gepresenteerd en ook werd er over nieuwe grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten gesproken. Netzwerk Oberfläche neemt al jaren het voortouw bij het opstarten van Interreg-projecten en verbindt MKB-bedrijven als samenwerkingspartners aan elkaar, daarbij vormt de grens zeker geen barrière! Een groot grensoverschrijdend netwerk biedt volgens de organisatoren van het evenement vele kansen en mogelijkheden. Dit werd bewezen aan de hand van projectresultaten uit al afgeronde INTERREG V-projecten die inmiddels succesvol op de markt zijn gebracht. De basis voor veel van deze resultaten werden gelegd in de Duits-Nederlandse projecten Smart Production en Fairing Flex.

Smart Production
Het projectconsortium van Smart Production met onder andere 10 MKB-bedrijven heeft zich ingezet voor verbeterde en betaalbare productieprocessen van producten in kleine series. Voor producten in kleine series geldt dat er maar weinig exemplaren van worden gemaakt. Tegelijkertijd gaat het bij dergelijke producten vaak om specifieke vormen, waarvoor een kostbare mal gemaakt moet worden. Door middel van de in het project ontwikkelde Fleximould-technologie is het mogelijk dat één machine meerdere mallen voor producten maakt. De machine werkt met pinnetjes die flexibel en snel in te stellen zijn, zodat de gewenste vorm voor de producten ontstaat. Vervolgens kan het materiaal over de machine vacuüm worden getrokken, waardoor de producten ontstaan. De producten die hieruit ontstaan zijn veel kostenefficiënter, vooral in kleine series, omdat de dure investering in een gietijzeren mal volledig komt te vervallen. De mal van 1,6×0,8 m kan op industriële schaal worden gebruikt. Praktische voorbeelden van producten ontstaan uit de Fleximould werden op de bijeenkomst getoond.

Naast de Fleximould-technologie heeft men in het project ook een intelligente 3D-printtechnieken op grotere schaal voor tot dusver niet te printen materialen onderzocht en ontwikkeld. Door middel van nieuwe meetmethoden en algoritmes, die in het project zijn getest, kan materiaal in de toekomst op een duurzamere manier geanalyseerd worden. Daardoor wordt voorkomen dat materiaal onnodig vernietigd wordt bij materiaalonderzoek tijdens de productie.

FairingFlex
In het project FairingFlex werden verschillende prototypes voor speciale fietsen, zoals transportfietsen en velomobielen ontwikkeld en in de praktijk getest. Deze type fietsen worden vanwege het gebruik in een nichemarkt, niet zoals de standaardfietsen uit China en andere Aziatische landen gehaald, maar worden geproduceerd door MKB-bedrijven in Nederland en Duitsland. Beide landen hebben hun eigen kennis en deskundigheid op deelgebieden die elkaar aanvullen, waarbij het ene land meer inzicht heeft in lichtconstructies en de ander in sterkteberekeningen. Een gemeenschappelijk doel is het milieuvriendelijke vervoer met gespecialiseerde fietsen. Belangrijk daarbij is dat deze speciale fietsen gemotoriseerd vervoer moeten kunnen vervangen, zodat het gebruik minder belastend is voor het milieu. Een lichtgewicht constructie is daarbij een sleutelwoord, omdat dit minder (elektrische) energie vraagt tijdens het fietsen. Om dit te realiseren werd de technologie uit het project Smart Production opnieuw gebruikt. De verwerkte materialen zijn op deze manier stevig en tegelijkertijd licht van gewicht. Op deze manier kan de gebruiker van de velomobiel langere afstanden afleggen met dezelfde accu. Daarbij werden ook afgesloten modellen met stroomlijnkappen ontwikkeld om met minder weerstand naar de plaats van bestemming te komen.

Ook voor transportfietsen biedt het productieproces met de Fleximould uitkomsten. De projectpartners werkten aan isolatieconcepten die het mogelijk maken koude en warme voedingsmiddelen op de juiste temperatuur te vervoeren. De daaropvolgende productie met de verschillende materialen werd op de Fleximould uitgevoerd. De transportfietsen bieden een goed alternatief voor de vele bestelbusjes van supermarkten die thuis bezorgen en het straatbeeld steeds meer domineren. Projectpartner Nijland Cycling presenteerde tijdens de bijeenkomst op 10 november een prototype van een transportfiets die binnen het project FairingFlex werd ontwikkeld.

De INTERREG VA – projecten ‘Smart Production” en “FairingFlex” werden gefinancierd door de Europese Unie. Verder ondersteunden het Wirtschaftsministerium des Landes NRW, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel, Gelderland en Fryslân de twee projecten.