Kleine en miniprojecten – februari update

Ondanks de huidige situatie en de beperkingen als gevolg van de lockdown, zijn er de afgelopen weken en maanden creatieve manieren gevonden om de grensoverschrijdende samenwerking actief vorm te geven. Bent u geïnteresseerd in een van de volgende activiteiten? Noteer de evenementen alvast in uw agenda, en neem direct contact op met de organisatoren:

 • euregio-history.net: GESCHIEDENIS EN VERHALEN UIT HET GRENSGEBIED – Ontdek de geschiedenis van je buurman! Vertel je eigen verhaal! Het grensoverschrijdende internetportaal euregio-history.net verzamelt privéverhalen, foto’s en documenten uit het Nederlands-Duits grensgebied. In het kader van het lopende kleine project “Na het uur nul – vijanden worden partners” praten scholieren uit NL en D met getuigen uit die tijd over het einde van de Tweede Wereldoorlog en over de wederopbouw en het leven in de jaren 1950 en 1960 in het grensgebied. Hoe was het leven zo kort na de oorlog? En hoe gingen de buren met elkaar om, die kort daarvoor nog met elkaar in oorlog waren geweest? De verhalen zijn binnenkort te lezen en te beluisteren op www.euregio-history.net – er worden ook podcasts gemaakt.
 • Toppers op Zondag – zondagse hoogtepunten: Digitale projectbijeenkomst op 17 februari 2021: De weekendschool “Toppers op Zondag” biedt gemotiveerde jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken de kans om hun horizon te verbreden op educatief, sociaal-cultureel en maatschappelijk gebied. Jongeren maken kennis met beroepen, bedrijven en instellingen en krijgen de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Voor meer informatie klik hier.
 • 2e Nederlands-Duitse netwerkbijeenkomst “DIGITA(A)L EUREGIO EDUCATION – Digitalisering in het onderwijs” op 15 maart 2021, 15.00 tot 17.00 uur (Zoomconferentie) onder het thema “Fase- en instellingsoverstijgende uitwisseling in de Euregio – school- en universiteitspraktijk in dialoog”. Uiterste datum van inschrijving is 07 maart 2021, deelname is gratis. Het programma en verdere informatie over inschrijvingsmogelijkheden enz. vindt u hier.
 • NIEUW INITIATIEF OM LOGISTIEKE ACTIVITEITEN AAN WEERSZIJDEN VAN DE NEDERLANDS-DUITSE GRENS IN EEN NETWERK ONDER TE BRENGEN: Het initiatief Ideen-Hub EEE Logistics Network 2.0 dat door het KNI samen met de partners Port of Twente en Logistikachse Ems wordt georganiseerd en door Interreg wordt gefinancierd, is een vervolg op het gelijknamige EEE-project uit 2015 en heeft tot doel ideeën te ontwikkelen voor een succesvolle Nederlands-Duitse samenwerking op basis van de volgende vragen:
  • Wat is de toekomst van de logistieke sector in de EUREGIO na Corona?
  • Op welke thematische gebieden moeten we in de toekomst beter samenwerken om het potentieel van de logistieke regio op grensoverschrijdende basis volledig te benutten?
  • Hoe kunnen we de nieuwe EU-financieringsperiode gebruiken om onze gemeenschappelijke doelen nog beter te bereiken?

De focus ligt op een eendaagse grensoverschrijdende bijeenkomst van logistieke belanghebbenden op 20.04.2021 in Lingen. Belangstellenden voor dit initiatief kunnen contact opnemen met het KNI-bureau, alle informatie vindt u hier.

 • Nieuwe naam, nieuw concept: De Digital Summit Euregio vindt op 19 mei 2021 voor het eerst onder deze titel als hybride evenement in Münster en online plaats, maar heeft een achtjarige geschiedenis onder de titel “IT-strategiecongres Noord-Westfalen”. Samen luiden de IHK Münster en haar Nederlandse en Duitse partners een nieuw tijdperk van grensoverschrijdende samenwerking in de regio Noord-Westfalen in. Deelname aan het evenement staat open voor alle belangstellenden en is gratis. Alle informatie vindt u op https://digital-summit.eu/.

De volgende kleine projectactiviteiten hebben reeds plaatsgevonden in de afgelopen maanden:

 • Ideeënworkshop van het kleinschalige project “Samen de cultuur versterken / Zusammen die Kulturen verstärken”: Op 03-11-2020 werd online een ideeënworkshop gehouden. In navolging van de cultuurpolitieke doelstellingen van de LWL en afgeleid van het streven om netwerken en samenwerkingsverbanden te bevorderen en ook grensoverschrijdend uit te breiden, is er een Nederlands-Duits initiatief ontstaan met de provincies Gelderland en Overijssel. Het idee hierachter is om mogelijkheden te creëren om de respectieve cultuurbeleidsconcepten en -plannen in de toekomst op elkaar af te stemmen en op gemeenschappelijke doelen te richten.
 • Gitaarfestival Nordhorn 2020, Corona Editie: Als gevolg van de begin november opgelegde lockdown hebben de organisatoren veel moeite gedaan om de geplande concerten en workshops begin november 2020 volgens de voorgeschreven Corona-regels te kunnen uitvoeren. Lees meer op de website of op Facebook.

Er waren ook zeer creatieve zogenaamde mini-projecten, we zouden op prijs stellen als het ene of het andere idee navolging zou vinden:

 • Speciale tentoonstelling “Wir trotz(en) Corona” in het Stadtmuseum Bocholt: Deze tentoonstelling wordt verlengd. Omdat een bezoek ter plaatse nog steeds niet mogelijk is wegens de lockdown, biedt het museum nu een virtuele 360° rondleiding aan onder het motto: “Als u niet naar ons kunt komen, komen wij gewoon naar u!” Meer gedetailleerde informatie vindt u hier en hier op de Facebookpagina van het Stadtmuseum Bocholt.
Stadsmuseum_-_Bocholt_Speciale_Tentoonstelling_WIR_TROTZEN_CORONA_-_©Stadtmuseum_Bocholt
 • 3e Internationale Kerststaltocht in Dinxperwick: Van 04 december 2020 tot en met woensdag 06 januari 2021 vond de derde editie van de Internationale Kerststallententoonstelling van Dinxperwick plaats. Te zien waren exclusieve, handgemaakte, klassieke tot originele kerststallen uit de hele wereld op 53 tentoonstellingslocaties in Suderwick (D), Dinxperlo (NL) en Breedenbroek (NL). Meer informatie vindt u hier.
 • Lichtpiramide “Oosterlicht – Kerstlicht”: Een spectaculaire grensoverschrijdende lichtpiramide verbond Suderwick (D) over de grens met Dinxperlo (NL), De Heurne (NL) en Breedensbroek (NL). Het spektakel was te zien van 19 december 2020 tot 06 januari 2021 vanaf 17:00 uur. Om dit buitengewone project te realiseren, waren goedkeuringen van de luchtvaartautoriteiten in Nederland en Duitsland nodig. Zowel op dinxperwick.info als op de website van de Heimatverein Suderwick kunt u dit spektakel nog eens bekijken.
Lichtpiramide_Oosterlicht_kerstlicht_-_©Joop_Van_Reeken_GBA2020

Lichtpiramide Oosterlicht-Kerstlicht © Joop Van Reeken

 • Scouts Online: Op zaterdag 19 december 2020 kwamen scouts en jeugd uit Bocholt, de Belgische zusterstad Bocholt en enkele steden uit Nederland bijeen voor een online spelletjesavond. De Nederlandse Stichting Aover de gäöt, de stad Bocholt en de gelijknamige Belgische zusterstad bedachten dit evenement, zodat jongeren uit drie Europese landen konden netwerken. Via het concept konden de jongeren samen met een beste vriend of vriendin comfortabel van thuis uit meedoen, het werd gespeeld in teams van twee op een laptop, computer of tablet. Een leuk idee om ondanks Corona grensoverschrijdende ontmoetingen digitaal te laten verlopen.
Scouts_Online_-_©Christa_Van_Dee-Stichting_Aover_De_Gäät

Scouts Online © Christa van Dee / Stichting Aover de Gäät

 • Momenteel loopt een project van de Bronzezeithof Uelsen met als doel dit archeologisch openluchtmuseum met zijn authentieke reconstructie van een 3000 jaar oude boerderij met bijgebouwen, veeteelt en gewassenteelt bekender te maken onder scholen in het Nederlandse gebied van de EUREGIO, zodat na het einde van de afsluiting hopelijk ook veel Nederlandse schoolklassen de weg naar dit museum zullen vinden. Lees meer op de website of op Facebook.

Subsidies

Wilt u ook grensoverschrijdend samenwerken?

Er zijn verschillende Interreg-subsidies, afhankelijk van de omvang van uw projectidee. Van kleinschalige grensoverschrijdende ontmoetingen of meer intensieve en langdurige samenwerking tot Interreg-projecten met een subsidie boven de € 25.000. Lees meer over de verschillende mogelijkheden.

Foto_Europese_vlag