Kick-off Interreg VI

Duisburg, 20 april 2022 – Vandaag is het samenwerkingsprogramma Interreg VI Deutschland-Nederland gepresenteerd en officieel van start gegaan tijdens een digitaal kick-off-event. De officiële goedkeuring van het programma door de Europese Commissie vond plaats op 11 april 2022. Diverse vertegenwoordigers van de programmapartners waren aanwezig om inzicht te geven in de nieuwe subsidieperiode van Interreg VI en informatie te verstrekken over de nieuwe voorwaarden.

Prof. Dr. Andreas Pinkwart (Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie Nordrhein-Westfalen) opende het evenement. Daarna volgde een podiumgesprek over de ervaringen met Interreg, waaraan Hubert Bruls (Burgemeester van Nijmegen), Dr. Ansgar Scheipers (Regierungsvizepräsident Bezirksregierung Münster), Franz-Josef Sickelmann (Landesbeauftragter für regionale Landesentwicklung Weser-Ems) en Maarten van Gaans-Gijbels (Gedeputeerde Provincie Limburg) hebben deelgenomen. De Nedersaksische Minister voor Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, Birgit Honé, sprak aansluitend. Vervolgens werd de nieuwe inhoud van het Interreg VI-programma besproken en werden vragen beantwoord. Het belangrijkste doel van het grensoverschrijdende programma is de economische en maatschappelijke ontwikkeling van het programmagebied en het slechten van grensbarrières. Burgers, organisaties en bedrijven moeten zoveel mogelijk profijt kunnen hebben van de mogelijkheden die het programmagebied biedt. Micky Adriaansens (Minister van Economische Zaken en Klimaat) sprak het slotwoord van de bijeenkomst.

In het kader van het Interreg-samenwerkingsprogramma Deutschland-Nederland, dat op 11 april officieel is goedgekeurd, is meer dan 450 miljoen euro aan middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, alsmede bijdragen van de programmapartners en eigen bijdragen van de aanvragers, beschikbaar voor investeringen in het programmagebied. Het programmagebied strekt zich uit van de Noordzeekust tot de Nederrijn aan weerszijden van de grens. De programmapartners zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg alsmede de Eems Dollard Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord. Vanwege corona werd de Interreg-overeenkomst vooraf ondertekend door vertegenwoordigers van de programmapartners. Projecten in het kader van het nieuwe Interreg VI-programma staan open voor potentiële begunstigden die willen bijdragen aan de versterking van de technische ontwikkeling en innovatie, een groen programmagebied, een verbonden grensgebied en een Europa dat dichter bij zijn burgers staat in het programmagebied.

Ondertekening Interreg-overeenkomst © Interreg Deutschland-Nederland

Na de startbijeenkomst van Interreg VI werd een telefonisch spreekuur aangeboden onder de naam “Interreg Helpdesk”, waar vertegenwoordigers van het programma beschikbaar waren om vragen van belangstellenden te beantwoorden. Nadere informatie en de bijbehorende documenten zijn te vinden op www.deutschland-nederland.eu. Het evenement werd bijgewoond door vertegenwoordigers van beide landen, potentiële begunstigden en belangstellenden uit het programmagebied, alsmede de programmapartners, die ook gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het programma.

De digitale versie van dit magazine kunt u hier downloaden.

Ter voorbereiding op het nieuwe programma heeft het regionale programmamanagement uit Gronau een magazine samengesteld met een terugblik op de aflopende subsidieperiode en een vooruitblik op wat nog komen gaat in Interreg VI. Verschillende afgeronde projecten worden voorgesteld en gelinkt aan de focusthema’s die de aankomende jaren in het Interreg VI-programma een belangrijke rol gaan spelen. Eveneens bieden zij projectpartners een leidraad voor projectontwikkeling op basis van concrete praktische aandachtspunten. Het gaat hierbij om de volgende thema’s: Agro & Food, Health & Care, High Tech Systems en Materials, Energie & Klimaat alsook Integratie, Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Het eerste exemplaar van het magazine werd al op 31 maart overhandigd aan de Regierungsvizepräsident van de Bezirksregierung Münster en eveneens voorzitter van de Stuurgroep EUREGIO, Dr. Ansgar Scheipers. “Het magazine geeft de basisideeën van Interreg erg goed weer – fris, innovatief en saamhorigheid. De kleine selectie van projecten die wordt weergeven, laat niet alleen zien dat hier in het verleden indrukwekkend werk is geleverd, maar ook dat we met veel energie aan de slag gaan met veel spannende onderwerpen in een nieuwe subsidiefase,’’ vertelt Dr. Scheipers enthousiast.

Het Interreg VI A-programma Deutschland-Nederland wordt (financieel) ondersteund en mogelijk gemaakt door de Europese Unie en de volgende programmapartners: