Internationale poëziewedstrijd over thema vrede

Vanaf 13 maart 2023 kunnen inwoners uit Enschede en het hele EUREGIO-gebied gedichten inzenden

Dit jaar organiseert de gemeente Enschede samen met dichter en historicus Dick Schlüter een internationale poëziewedstrijd over het thema vrede. De wedstrijd vindt plaats in het kader van 375 jaar Vrede van Münster (1648 – 2023). Dit kroonjaar wordt groots gevierd in de partnerstad Münster. Enschede sluit zich met de poëziewedstrijd aan bij dit feestelijke jaar.
De inwoners van de hele EUREGIO kunnen gedichten in het Nederlands, Duits of Nedersaksisch/Latijns-Duits inzenden. De sluitingsdatum is 13 april.

Belang van partnersteden en grensoverschrijdend samenwerken

Met de poëziewedstrijd wil de gemeente inwoners uitnodigen stil te staan bij de vrede en het belang daarvan in relatie tussen landen. Partnersteden zoals Enschede en Münster zorgen door nauwe contacten op verschillende niveaus voor onderling begrip, vertrouwen en werken zo samen aan het oplossen van hedendaagse problemen over landsgrenzen heen.

Thema vrede

Het thema van de poëziewedstrijd is vrede: in de breedste zin van het woord. Hier in de grensregio is het vanzelfsprekend dat we als Nederlandse en Duitse buren naast elkaar wonen. Dat is in Europa niet altijd het geval geweest. Nederland heeft tot de Vrede van Münster 80 jaar oorlog gevoerd met Spanje. Daarnaast was er tussen 1618 en 1648 de 30-jarige oorlog tussen Zweden en het Habsburgse Rijk. Ook daarna zijn er oorlogen geweest. En ook nu is er oorlog in Europa. Zoveel mensen worden hier slachtoffer van. Dichter Dick Schlüter: “Met de poëziewedstrijd willen we inwoners uit het hele EUREGIO-gebied  uitnodigen om gedichten te schrijven over wat het thema vrede voor hen betekent. Wat voor gevoel hoort er bijvoorbeeld bij het beleven van vrede? Het mag ook een politiek getint gedicht zijn waarbij vrede het doel is. Kortom, het is aan de dichter(es) hoe om te gaan met dit thema inclusief de keuze voor de talen.”

Procedure

Deelnemers mogen in de talen Nederlands, Duits en Nedersaksisch/Platt Deutsch maximaal drie gedichten per taal inzenden die aan de spelregels voldoen. De feestelijke prijsuitreiking is op zaterdag 13 mei in boekhandel Broekhuis. De eerste prijs is een bedrag van 150 euro, de tweede prijs 100 euro en de derde prijs 75 euro. Daarnaast krijgen de prijswinnaars een pakket dichtbundels ter waarde van 50 euro.

375 jaar Vrede van Westfalen en Vrede van Münster

Enschede’s partnerstad Münster viert dit jaar 375 jaar Vrede van Westfalen. De Vrede van Westfalen bestaat uit twee vredesverdragen: (1) de Vrede van Münster die op 15 mei 1648 werd getekend. Dit verdrag maakte een eind aan de 80-jarige oorlog. (2) De Vrede van Osnabrück die op 24 oktober 1648 werd getekend. Dit betekende het einde van de 30-jarige oorlog. In Münster en Osnabrück wordt de Vrede van Westfalen dit jaar groots gevierd met allerlei activiteiten voor de inwoners. De internationale poëziewedstrijd in Enschede is daar een onderdeel van en sluit zo aan bij deze viering. Het project internationale poëziewedstrijd wordt  medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg-programma Deutschland-Nederland.

Het aanleveren kan door een mail te sturen naar: r.bogaarts@enschede.nl. Of schriftelijk per brief aan: Gemeente Enschede, t.a.v. Cöordinator Duitsland René Bogaarts, Postbus 20, 7500 AA Enschede (Niederlande).

(Bron: gemeente Enschede)

230315_Dichtwedstrijd_2022_Enschede

Winnares dichtwedstrijd 2022 – Stevine Groenen  © Gemeente Enschede