Inspectieactie: Huisvesting van arbeidsmigranten in Vreden onder de loep van autoriteiten

Gezamenlijk persbericht van de Kreis Borken, de Kreispolizeibehörde Borken en de stad Vreden

Kreis Borken/Vreden – Op vrijdag 17-11-2023 werden bij een officiële controle in Vreden onregelmatigheden aangetroffen bij de huisvesting van arbeidsmigranten. De betrokken autoriteiten richtten zich op twee huizen aan de “Klühnmarkt”. Daar werden de laatste tijd steeds meer personen met de Roemeense en Bulgaarse nationaliteit geregistreerd die volgens de bevindingen banden hebben met de vleesindustrie in Nederland. Deskundigen van het Bauaufsicht van de Kreis Borken, het Ordnungsamt van de stad Vreden en de Kriminalpolizei werkten, vergezeld door een tolk, samen om waar mogelijk illegale structuren bloot te leggen en arbeidsmigranten te beschermen tegen uitbuitende huisvesting. Daarmee werd voortgebouwd op controles die al waren uitgevoerd in Gronau, Südlohn, Isselburg en aan de Nederrijn, De controle werd uitgevoerd in het kader van het onlangs opgerichte “Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten”. Dit project is gericht op de bestrijding van uitbuiting van arbeidsmigranten in een grensoverschrijdende context. De EUREGIO gevestigd in Gronau is de leadpartner van dit Interreg-project.

Helaas troffen de inspecteurs in Vreden maar in één van de twee gecontroleerde panden bewoners aan: slechts enkele van de bewoners die eigenlijk in het pand gehuisvest waren. Desondanks werden tijdens de inspectie verschillende overtredingen ontdekt, waaronder het niet respecteren van de gemeentelijke registratieplicht, het overtreden van brandveiligheidsregels, en het ongeoorloofd inhouden van huur op de lonen van de arbeidsmigranten. Het pand was tot op de tweede verdieping omgebouwd voor extra slaapkamers, zonder rekening te houden met bouwvoorschriften en brandveiligheid. “Als de mensen die in deze kamers verbleven allemaal tijdens de controle aanwezig waren geweest, hadden ze hun kamers per direct moeten verlaten vanwege deze uiteindelijk levensbedreigende omstandigheden en waren ze ondergebracht in veilige en geschikte appartementen”, aldus de betrokken autoriteiten. Om die reden hebben ze de verhuurder direct opgedragen om de slaapkamers op zolder om veiligheidsredenen niet langer te laten bewonen. Daarnaast moet de verhuurder voor beide panden een overeenkomstige bestemmingswijziging aanvragen, aangezien er in de huidige situatie sprake is van “collectieve huisvesting” waarvoor geen geldige bouwvergunning aanwezig is.

De Nederlandse autoriteiten zullen ook op de hoogte worden gesteld van de geconstateerde onregelmatigheden.

Het project Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten is tot 1 juli 2025 onderdeel van het Interreg VI-programma Duitsland-Nederland en wordt ondersteund door de Europese Unie, de provincie Overijssel, de provincie Gelderland, de Kreis Borken, de gemeente Oost Gelre, de gemeente Enschede en het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Klimaschutz und Energie (MWIKE) van Noordrijn-Westfalen.