Ingeborg Hoffkamp – een betrokken oud-collega is er niet meer

Wij ontvingen het trieste bericht dat Ingeborg Hoffkamp op 13 november op 83-jarige leeftijd is overleden.

Ingeborg Hoffkamp begon haar werkzaamheden voor de EUREGIO in januari 1971. Zij was toen de rechterhand van de eerste Geschäftsführer van de EUREGIO, August Kersting.

In deze beginjaren was zij werkzaam op alle vlakken, maar na verloop van tijd waren haar hoofdtaken financiën en personeelszaken.

Op 31 december 2000 is ze met pensioen gegaan en kwam er voor Frau Hoffkamp een einde aan haar werkzaamheden voor de EUREGIO. Daarbij bleef zij betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van de euregionale samenwerking en bleef zij ook contact houden met haar oud-collega’s. Ook was zij nog meerdere keren aanwezig bij onze nieuwjaarsbijeenkomst.

Wij herinneren haar als een van de eerste pioniers van ons secretariaat. Haar naasten wensen wij veel sterkte toe.