Haalbaarheidsonderzoek Euregiade in grensregio

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voert samen met organisaties in de grensregio een haalbaarheidsstudie uit naar de organisatie van een terugkerend evenement voor sport en bewegen om de grensoverschrijdende samenwerking te vernieuwen en te verbeteren. Deze zogenoemde Euregiade is een grensoverschrijdende ontmoeting tussen kinderen, jongeren, volwassenen en senioren in de vorm van een festivalweek met dagelijkse sport- en culturele activiteiten in diverse gemeenten van de EUREGIO.

In de voorgaande jaren is er veel sportieve en culturele uitwisseling geweest tussen inwoners in de grensregio. Door de coronapandemie is dit grotendeels tot stilstand gekomen doordat organisaties soms maandenlang gesloten waren en grensoverschrijdende ontmoetingen van verenigingen niet mogelijk waren. De European Academy of Sports, de Hogeschool Arnhem van Nijmegen, Willibald Gebhardt Instituut Münster, Gelderse Sportfederatie en Provincie Overijssel onderzoeken of het haalbaar is om met een nieuw terugkerend sportevenement de samenwerking tussen Duitsland en Nederland een nieuwe impuls kan worden gegeven.  Het project wordt ondersteund in het kader van het Interreg VA programma Duitsland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie en de Provincie Gelderland.

Op dit moment worden alle rd. 130 gemeenten in de EUREGIO via een vragenlijst bevraagd naar hun interesse voor het organiseren van de Euregiade. De resultaten worden over een maand verwacht en zijn bedoeld om informatie te geven over de vraag of een groot evenement als de Euregiade gewenst en haalbaar is en hoe de gemeenten hierbij betrokken kunnen worden. Tegelijkertijd zal contact worden  gelegd met geselecteerde vertegenwoordigers van gemeenten, verenigingen, economische en culturele instellingen om initiële beoordelingen en samenwerkingen voor een Euregiade  te verzamelen en te evalueren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de European Academy of Sports in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen, het Willibald Gebhardt Instituut Münster, de Gelderse Sportfederatie en de provincies Overijssel en Gelderland.

Het project “Haalbaarheidsstudie Euregiade” wordt mede mogelijk gemaakt in het kader van het Interreg VA programma Duitsland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie en de Provincie Gelderland.

Haalbaarheidsonderzoek Grensoverschrijdende Samenwerking In Het Sport Euregiade