Grensoverschrijdende themabijeenkomst over nutria en muskusratten bij de EUREGIO

Het grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) organiseerde op 12 oktober een grensoverschrijdende themabijeenkomst over nutria en muskusratten. Het motto van het Platform “Water kent geen grenzen” is ook van toepassing op de inwonende dieren. 

Bestrijding van nutria en muskusratten

De bijeenkomst met deelnemers uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Nederland diende voor de uitwisseling op werkniveau. De aanpak van de bestrijding of de jacht op nutria en muskusratten verschilt in de verschillende regio’s en werd in verschillende lezingen gepresenteerd. Het Duits-Nederlandse pilotproject waarin de Kreis Borken, het Waterschap Rivierenland en het Waterschap Rijn en IJssel al enkele jaren samen succesvol de nutria bestrijden, werd aan de aanwezigen gepresenteerd. Eens te meer werd duidelijk hoe belangrijk de inzet van de regionale vangers of jagers is om de populatie in te dammen zodat de invasieve dieren geen verdere schade aan de landbouw en de natuur kunnen veroorzaken. “De nutria wacht niet tot maandag, ook in het weekend blijven de vallen in werking, dus ook dan komen de vangers in actie”, benadrukte Pascal van der Linden van Waterschap Rivierenland.

De algemene situatie in Nederland werd beschreven door een vertegenwoordiger van de Nederlandse Unie van Waterschappen en illustreerde de sterke invloed van de bestrijding in Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen op de situatie in Nederland. Het Europese LIFE-project MICA werd ook gepresenteerd, waarin collega’s uit Duitsland, België en Nederland de afgelopen jaren hebben samengewerkt om verschillende innovaties te ontwikkelen. Zelfs na vele jaren grensoverschrijdend werk op dit gebied zijn er altijd nieuwe uitdagingen waar waterbeheerders mee te maken krijgen. De bijeenkomst liet duidelijk zien hoe belangrijk grensoverschrijdende uitwisseling en goede relaties met collega’s in buurlanden zijn.

Grensoverschrijdend platform voor regionaal waterbeheer (GPRW)

Het grensoverschrijdende platform werd meer dan 10 jaar geleden opgericht en omvat nu vijf regionale partners, de Landkreis Grafschaft Bentheim, de Kreis Borken, de Kreis Steinfurt, het Waterschap Rijn en IJssel en het Waterschap Vechtstromen. Het platform is opgericht om afstemming tussen de grensbewoners mogelijk te maken en de uitwisseling van kennis en informatie op het gebied van waterbeheer te bevorderen. Naast de grensoverschrijdende werkzaamheden op het gebied van nutria en muskusratten houdt het platform zich onder andere ook bezig met hoogwaterveiligheid, vismigratie en waterkwaliteit. In de afgelopen jaren is de focus echter steeds meer komen te liggen op klimaatadaptatie met de thema’s droogte en hevige regenval.

Deelnemers van de bijeenkomst bij de EUREGIO in Glanerbrug. © GPRW