Grensoverschrijdende samenwerking waterbeheer

Het thema water wordt steeds belangrijker in tijden van klimaatverandering. De zomers worden merkbaar heter en droger, waardoor het waterpeil daalt en het landschap uitdroogt. Bovendien komt zware regenval vaker voor. Dat natuurrampen, en water in het bijzonder, niet stoppen bij landsgrenzen bleek duidelijk uit de watersnoodramp in de zomer van 2021, die naast Duitsland ook België en Nederland zwaar trof. Dit onderstreept het belang van grensoverschrijdende samenwerking bij het waterbeheer.

Het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) en zijn vijf regionale partners zorgen al meer dan 10 jaar voor een grensoverschrijdende uitwisseling van kennis en informatie tussen waterbeheerders. Daarnaast initieert het platform gezamenlijke Nederlandse-Duitse projecten en zorgt het voor de coördinatie van Nederlandse en  Duitse strategieën.

Bekijk hier de video over grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van waterbeheer.