Grensoverschrijdende conferentie over gemeenten in Europa

Op 5 maart kwamen vertegenwoordigers van Duitse en Nederlandse gemeenten en Europese autoriteiten bijeen in Münster om te spreken over de uitdagingen voor gemeenten met betrekking tot de groeiende relevantie van Europees beleid, financiering en programma’s, waardoor de Europese Unie steeds meer een strategisch referentiepunt wordt voor het gemeentebestuur.

Markus Lewe, Oberbürgerneister van Münster, en Joris Bengevoord voorzitter van de EUREGIO (burgemeester van Winterswijk), verwelkomden de deelnemers in het historische Stadtweinhaus. Vervolgens hield Prof. Dr. Jacco Pekelder (directeur van het Zentrum für Niederlande-Studien van de Universität Münster) een lezing over Europa en de samenleving in het verkiezingsjaar 2024.

Hoe ervaren gemeentelijke bestuurders deze onderwerpen? Met welke uitdagingen worden ze geconfronteerd? Welke strategieën en voorbeelden van goede praktijken worden als effectief beschouwd? Hierover discussieerden onder andere Prof. Dr. Stephan Grohs (Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer), Marcel Moll (Raad van Europese Gemeenten en Regio’s) en Andreas Listing (hoofd van de afdeling EU-aangelegenheden en subsidiebeheer van de Regio Hannover).

“Europa heeft een sterke bottom-up impuls nodig. Gemeenten en gemeentelijke verenigingen zoals de EUREGIO zijn Europese “bottom-up actoren”. Zij houden Europa ter plekke levend en maken het tastbaar voor de mensen die zelf ter plekke bij Europa betrokken zijn.” – Joris Bengevoord, voorzitter van de EUREGIO en burgemeester van Winterswijk.

Foto’s: © Stadt Münster / Philina Zuther

Markus Lewe, Oberbürgermeister van Münster

v.l.n.r.: Prof. Dr. Jacco Pekelder, Andreas Listing, Marcel Moll, Lena Zils (presentatrice), Dr. Gerd Reuter (EUREGIO), Prof. Dr. Stephan Grohs, Joris Bengevoord en Christoph Almering (directeur-bestuurder EUREGIO).