Grenslandconferentie 2022 en Grenslandagenda Nederland – Noordrijn-Westfalen

Tijdens de Grenslandconferentie op 31 maart 2022 in Aachen was er grote belangstelling in onderwerpen als rampenbestrijding, de strijd tegen de georganiseerde misdaad, arbeidsmarkt, scholing en opleiding. Andere programmapunten waren de grensoverschrijdende arbeidsbemiddelingsbureaus (SGA), Euregioprofielscholen, het grensoverschrijdende semesterticket, e-tickets, de Euregionale Doorlopende Leerlijnen (EDL), droogte en hoogwater. Deze onderwerpen werden in verschillende workshops besproken.

Emile Roemer, commissaris van de Koning in de provincie Limburg, wees in een workshop op de problematische werk- en woonsituatie van mensen die in Duitsland wonen en in Nederland werken. Een rapport met aanbevelingen hierover is inmiddels in Den Haag voorgelegd.

Wat het thema scholing en opleiding betreft, zijn in een workshop de EDL besproken. Aan de deelnemers is daarbij verzocht voor de afzonderlijke leeftijdscategorieën binnen de EDL-doelgroepen geschikt opleidingsaanbod te ontwikkelen, rekening houdend met de doelen in de Euregios.

Op het gebied van veiligheid is uitgebreid gesproken over diverse rampensituaties en de aanpak daarvan alsmede over de mogelijkheden van adequate informatievoorziening aan de betrokken instanties. Daarbij was er vooral aandacht voor de uiteenlopende bevoegdheden.

Daarnaast is ingegaan op de verdere samenwerking op het gebied van de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling (SGA) en de GrensInfoPunten waarbij typische grenspendelaarskwesties en de one-stop-shops (arbeidsbemiddeling en adviesverlening) centraal stonden. Er werd nog eens expliciet op de betekenis van de GrensInfoPunten gewezen, en op de noodzaak van een langjarige i.p.v. een (nog steeds) tijdelijke financiering.

Ten slotte was er ook aandacht voor de grensoverschrijdende afstemming van door overheden opgelegde coronamaatregelen. De daarvoor vereiste communicatiemaatregelen vormden een belangrijk punt van bespreking.

Grenslandconferentie Aken 2022 1 ©EUREGIO
Grenslandconferentie Aken 2022 2 ©EUREGIO
Grenslandconferentie Aken 2022 3 ©EUREGIO