Grenslandcollege

Grenslandcollege een feit, nog nauwere samenwerking en scholing  met Duitslands

Woensdag 30 september stond een werkbezoek van Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties, in de Achterhoek gepland. Vanwege aangescherpte coronamaatregelen kon zijn bezoek helaas niet doorgaan. Het programma stond in het teken van projecten die tot stand zijn gekomen door de Regio Deal, grensoverschrijdende projecten in het bijzonder. In beknopte versie en met in acht neming van de veiligheidsmaatregelen, ging het programma door. Een uitgebreide blik in onze krachtige samenwerking tussen ondernemers en onderwijs én de officiële opstart van het Grensland College kwamen aan bod. Aanwezig waren onder andere Peter van ’t Hoog, gedeputeerde van provincie Gelderland, Joris Bengevoord, burgemeester Winterswijk en bestuursleden uit het onderwijs.

Grensland College
Speciale aandacht was er voor de ondertekening van de intentieovereenkomst van het Grensland College. Handtekeningen werden gezet door Yvonne de Haan, vicevoorzitter College van Bestuur Hogeschool Arnhem Nijmegen, Timo Kos, College van Bestuur hogeschool Saxion en Mirjam Koster, voorzitter College van Bestuur Graafschap College. Het Grensland College is een vernieuwend initiatief in Nederland. Samen met het regionale bedrijfsleven wordt hier vorm aan gegeven, om zo snel te kunnen schakelen tussen onderwijs en de behoefte op de arbeidsmarkt. Op initiatief van het Graafschap College worden samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Saxion tweejarige praktijkgerichte hbo-opleidingen, de zogeheten Associate degree (Ad) –opleidingen,
ontwikkeld. De opleidingen zijn bedoeld voor Nederlandse en Duitse afgestudeerde mbo-studenten en werkenden. Vanuit het voormalige raadhuis van Winterswijk én bij werkgevers en innovatiecentra zoals CIVON, worden lessen verzorgd. Theorie en praktijk worden zo sterk verbonden. De eerste
opleidingen starten in september 2021. Het doel is uit te groeien naar negen opleidingen in september 2024.

Meer informatie
Vanaf eind oktober is de website www.grenslandcollege.nl gevuld met meer informatie. Geïnteresseerde kunnen zich voor die tijd al melden bij Alexander van der Graaff, projectleider van het Grensland College a.vandergraaff@grenslandcollege.nl