Gezamenlijke intentieverklaring grensoverschrijdende klimaatadaptatie GPRW

Gezamenlijk de gevolgen van klimaatverandering over de grens aanpakken – dat is de boodschap van de intentieverklaring grensoverschrijdende klimaatadaptatie, die afgelopen woensdag 24 maart, door de Duitse Landraden en de Nederlandse dijkgraven werd ondertekend. De intentieverklaring is geïnitieerd door het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW), dat sinds 2012 regionale samenwerking op het gebied van waterbeheer stimuleert.

De voorzitters van de Nederlandse Waterschappen Vechtstromen, Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta en de Duitse Kreise Borken, Steinfurt en Landkreis Grafschaft Bentheim zijn woensdag in een videoconferentie bijeengekomen om de intentieverklaring grensoverschrijdende klimaatadaptatie te ondertekenen en hun gemeenschappelijke wil tot samenwerking op dit gebied te bevestigen. Klimaatadaptatie omvat een breed scala van aspecten, zoals droogte, hitte, zware regenval en hoogwaterveiligheid. Deze aspecten spelen al lang een centrale rol in het waterbeheer en zullen in de toekomst alleen maar aan belang winnen.

Onder het motto “alleen gaat het sneller, samen komen we verder” hebben de drie Duitse Kreise en de drie Nederlandse waterschappen de handen ineengeslagen om deze historische taak aan te gaan. Het is de uitdrukkelijke bedoeling de daad bij het woord te voegen en de eerste plannen voor concrete uitvoeringsprojecten in de komende jaren zijn reeds gemaakt. De ondertekenende organisaties, met uitzondering van Waterschap Drents Overijsselse Delta, zijn alle partners van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) en hebben dus al bijna 10 jaar ervaring met grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van waterbeheer. De deelnemers aan de videoconferentie zijn van mening dat het concept van inhoudelijke samenwerking tussen de waterautoriteiten, met deelneming van een Duits-Nederlands coördinatiebureau dat in Gronau is gevestigd, zijn waarde bewijst.

De droge, hete zomers van de afgelopen jaren hebben de waterautoriteiten zowel in Nederland als in Duitsland voor grote uitdagingen gesteld. In het werkgebied van het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) zijn de klimaatverandering en de gevolgen daarvan nu al merkbaar en meetbaar. Tegen deze achtergrond heeft de GPRW al een regionale conferentie georganiseerd in november 2019. Na dit druk bezochte evenement ontstond de wens om de gezamenlijke inspanningen op het gebied van de aanpassing aan de klimaatverandering schriftelijk vast te leggen en zo het onderwerp nog meer gewicht te geven.

GPRW_Intentieverklaring_grensoverschrijdende_klimaatadaptie_EUREGIO