Gesundheitsregion EUREGIO maakt balans op en blikt vooruit tijdens nieuwjaarsvisite in Enschede

Op vrijdag 13 januari was Medisch Spectrum Twente (MST) gastheer voor het Nieuwjaarsbezoek van de Gesundheitsregion EUREGIO. Deze vereniging, die is gevestigd in het Duitse Neuenhaus, zet zich in voor het versterken van de gezondheidssector als economische motor in onze regio. EUREGIO-voorzitter Rob Welten zit in de raad van advies van de Gesundheitsregion Euregio. Bureau Acute Zorg Euregio gaf ondersteuning bij de organisatie van het bezoek.

Het bezoek stond allereerst in het teken van het afscheid van Rob Welten, naast EUREGIO-voorzitter ook burgemeester van Haaksbergen, als lid van de raad van advies. Via een videoboodschap sprak de minister van Sociale Zaken van de deelstaat Nedersaksen, Andreas Philippi, warme woorden over de inzet van Rob Welten voor de grensoverschrijdende samenwerking op gezondheidsgebied. “In uw periode als lid is er veel gebeurd: meerdere grensoverschrijdende projecten werden succesvol uitgevoerd” aldus Philippi. De minister noemde in het bijzonder de grensoverschrijdende spoedzorg en de digitale vooraankondiging van grensoverschrijdende ambulanceritten.

Digitale oplossingen
Philippi: “De blik over de landsgrenzen heen wordt niet alleen voor de acute zorg, maar ook voor de zorg in het algemeen steeds belangrijker. Daarom is het belangrijk intensief te blijven overleggen. Ik denk daarbij ook aan mogelijke digitale zorgoplossingen die ten goede kunnen komen aan het welzijn van inwoners van de grensregio. De gastheren van deze bijeenkomst, MST en Acute Zorg Euregio, spelen hierbij een unieke rol. De laatste onder andere als ‘lead partner’ van het Interreg-project PREpare, spoedzorg zonder grenzen.’

In zijn dankwoord riep Welten zorgprofessionals in de regio op om “deel te nemen aan echte grensoverschrijdende samenwerking en het potentieel te benutten”. Jan den Boon voegde toe: “De samenwerking met onze Duitse buren biedt veelbelovende perspectieven”. Hij wees er echter ook op dat er nog hindernissen moeten worden genomen als het gaat om grensoverschrijdende uitwisseling van informatie en financiering.

Zorgsystemen vergelijken
De bijeenkomst was een goede aanleiding om de voornamelijk Duitse aanwezigen meer inzichten te verschaffen in ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg. Frans Blok, directeur van Klinikum Osnabrück, maakte in zijn presentatie een vergelijking tussen het Nederlandse en het Duitse zorgsysteem. Jan den Boon bood in zijn voordracht informatie over de samenwerking tussen de ziekenhuizen in onze regio, met speciale aandacht voor de oncologie.

Manon Bruens, manager van Acute Zorg Euregio, gaf uitleg over het integraal zorgakkoord (IZA), het regionaal overleg acute zorgketen (ROAZ) en het ROAZ-plan. Ten slotte vertelde Hans Hutten van IP & AMR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle over de regionale inspanningen op het gebied van infectiepreventie en antimicrobiële resistentie.

Langs 3D-lab en helidek
De deelnemers konden kiezen uit verschillende rondleidingen om kennis te maken met het MST: zo bezochten de gasten het MST-Museum, de spoedeisende hulp, het 3D-lab en het helidek.

De Gesundheitsregion Euregio hield vorig jaar het Euregio-Traumasymposium, waar MST-traumachirurg Ralph de Wit als spreker aan deelnam. Voor oktober dit jaar staat een tweede editie van dit symposium gepland. “Een schoolvoorbeeld van hoe regionale grensoverschrijdende zorg vormgegeven kan worden”, aldus Thomas Nerlinger, directeur van de Gesundheitsregion Euregio.

Bron: Acute Zorg Euregio