Geef uw grensoverschijdende project op voor de Grenslandprijs 2021!

Bent u actief voor een grensoverschrijdend project dat zich inzet voor nauwere samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen of kent u zo’n project? Verdient dat project navolging? Meld het dan aan voor de Grenslandprijs van 2021!

De Grenslandprijs

Nederland en Noordrijn-Westfalen werken steeds intensiever met elkaar samen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de onderwerpen arbeidsmarkt, mobiliteit, onderwijs, veiligheid en de aanpak van de corona-pandemie. Samenwerken doen we op allerlei niveaus, onder meer tussen bewoners, bedrijven en overheidsinstellingen.

Innovatieve projecten die de buurlanden dichterbij elkaar brengen én houden verdienen extra aandacht. Daarom wordt op 30 september 2021 tijdens de Grenslandconferentie in Enschede voor de tweede maal de Grenslandprijs uitgereikt.

Voor de prijs komen projecten in aanmerking die zich op bijzondere wijze inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen. De projecten laten zien dat ze de onderlinge verschillen weten te overbruggen en zo nader tot elkaar komen. De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury die bestaat uit mensen die zich persoonlijk ook inzetten voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

Drie weken voor de Grenslandconferentie krijgen de drie finalisten bericht en krijgen de kans om zich op de Grenslandconferentie te presenteren aan deskundigen. De winnaar wordt tijdens de conferentie zelf bekend gemaakt. Het winnende project ontvangt 5.000 euro.

Aanmelden

Heeft het project betrekking op Nederland én Noordrijn-Westfalen en is het uiterlijk eind maart 2021 van start gegaan of niet voor eind september 2020 afgesloten?

Stuur dan uiterlijk 11 juni 2021 een schriftelijke aanmelding naar preis@grenzsland.eu, waarin u kort (in maximaal 2 A4-tjes) in het Nederlands of Duits uitlegt wat het project inhoudt. Beschrijf daarin in ieder geval de volgende punten:

 1. Korte omschrijving van het project, inclusief de periode, partners, doelgroep, inhoud en financiering (publiek of privaat);
 2. Toelichting van de positieve effecten op het samenwerken/samenleven tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen en de grensregio;
 3. Aanleiding voor dit project;
 4. Informatie over het innovatieve karakter van het project;
 5. Informatie over hoe dit project op lange termijn effect heeft;
 6. Informatie over eerdere onderscheidingen, indien van toepassing;
 7. Eventueel publicaties, nieuwsberichten, brochures over het project, als bijlage(n).
 8. Eventueel verwijzingen naar een website van het project.

Dien uw aanmelding uitsluitend in als die voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

 1. Het project heeft in ieder geval betrekking op Nederland én Noordrijn-Westfalen. Daarnaast mogen ook andere deelstaten of regio’s betrokken zijn.
 2. Het project is uiterlijk eind maart 2021 van start gegaan.
 3. Als het project inmiddels is afgerond, dan liep het nog wel na september 2020.
 4. De Grenslandprijs is bedoeld voor projecten; personen kunnen uitsluitend bij wijze van uitzondering worden onderscheiden.

De manier waarop het project wordt gefinancierd, is niet van belang voor het al dan niet toekennen van de prijs.

Finalisten van vorig jaar mogen zich weer aanmelden, daarentegen is de winnaar van vorig jaar uitgesloten van een nieuwe aanmelding.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de aanmelding van uw project? Die kunt u per mail stellen via preis@grenzsland.eu.

We kijken ernaar uit om meer te horen over uw grensoverschrijdende initiatief!

DE_NL_Vlaggen