Gedeputeerden Provincie Overijssel brengen bezoek aan Evers Agro B.V. en maken kennis met Interreg en grensoverschrijdend samenwerken

Op 25 juni 2024 brachten de gedeputeerden van de provincie Overijssel een bezoek aan het bedrijf Evers Agro B.V. in Almelo. Tijdens het bezoek stond grensoverschrijdende samenwerking centraal door de deelname van Evers Agro B.V. in het project ‘’AGIT’’ van Interreg Deutschland-Nederland. Het bedrijf ontwikkelt in samenwerking met andere mkb’s en de FH Münster een bodembewerkingsmachine. Het gaat om een intelligente woeler, een werktuig met lange, sterke tanden, die met een tractor door de grond wordt getrokken om de bodem los te maken. Dit proces zorgt ervoor dat gewassen beter kunnen groeien en water goed in de bodem trekt. Een mooi voorbeeld van een landbouwproject in de grensregio!

De gedeputeerden werden uitgebreid geïnformeerd over de samenhang tussen Interreg, het AGIT-project en de werkzaamheden van Evers Agro B.V. Duidelijk werd dat samenwerken over grenzen heen een belangrijke bijdrage levert aan het Overijsselse mkb, omdat het toegang biedt tot nieuwe kennis, nieuwe markten en nieuwe leveranciers en dienstverleners. Het bezoek eindigde met een rondleiding, waarbij de woeler en de fabriek werden bekeken.

Wilt u zelf ook graag samenwerken met partners uit Nederland en Duitsland en heeft u een goed projectidee? Neem dan graag contact op met het regionale programmamanagement van Interreg (e-mail: rpm@euregio.eu of tel: 053 460 5140). Wij helpen u graag!